Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Kinh doanh Dự án Xây dựng

 • Ho Chi Minh, Ha Noi, Nationwide
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Real Estate, Sales / Business Development, Consulting, Marketing, Civil / Construction
 • 31/03/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1.     Quản lý quan hệ Khách hàng

-       Liên tục tìm kiếm nguồn Khách hàng mới, Khách hàng tiềm năng cho Công ty

-       Quản lý thông tin, phân loại Khách hàng, liên tục theo dõi và cập nhật.

-       Đánh giá Khách hàng và hỗ trợ xác định tín dụng.

-       Quản lý ngân sách sales đối với từng Khách hàng.

      -      Thực hiện bán hàng và chăm sóc Khách hàng trực tiếp (báo giá, thương lượng, thuyết phục, chăm sóc thường xuyên…

     2.  Quản lý hợp đồng

-       Tham gia thương lượng, đàm phán hợp đồng.

-       Phối hợp nhân viên quản lý hợp đồng theo dõi thực hiện hợp đồng, đôn đốc công nợ khách hàng

      -      Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán.

3.     Hỗ trợ bán hàng

-       Thu thập thông tin thị trường về các sản phẩm dịch vụ tương tự, sản phẩm dịch vụ thay thế cho sản phẩm dịch vụ hiện có của công ty (thi công nền móng, thi công cảng)

-       Thu thập thông tin dự án, thông tin khách hàng chuyển các bên liên quan cùng tham gia đánh giá lựa chọn cách thức tiếp cận

-       Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh của công ty, phân tích, đánh giá và đề xuất  chiến lược hỗ trợ bán hàng phù hợp

-       Định giá sản phẩm dịch vụ của Công ty trên thị trường nhằm giúp cho công tác bán hàng được tiến hành thuận lợi, giúp BLĐ Công ty có những chiến lược phát triển phù hợp cho các sản phẩm, dịch vụ Công ty.

      -      Xác lập và thực hiện chương trình chăm sóc Khách hàng định kỳ.

4.     Hoạch định bán hàng

      -       Lập dự báo bán hàng và kế hoạch bán hàng tháng trình trưởng phòng kinh doanh xem xét

      5.     Đề xuất các cải tiến các hoạt động, thủ tục, quy định, quy trình, biểu mẫu, định mức liên quan.

     6.     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

Kiến thức chuyên môn

-        Đại học các chuyên ngành xây dựng hoặc liên quan.

-        Đọc hiểu và giao tiếp được tiếng Anh phục vụ cho công việc

-        Đọc hiểu, nắm rõ hệ thống và ngành nghề kinh doanh của công ty

Kỹ năng công việc

-        Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: giỏi

-        Thuyết phục, tạo ảnh hưởng: giỏi

-        Trình bày hồ sơ: giỏi

Kinh nghiệm tối thiểu

-       02 năm trong lĩnh vực kinh doanh dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Lưu ý đặc biệt

-        Cần đức tính trung thực, cẩn trọng, mềm dẻo, quyết đoán

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.