Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Tuyển dụng

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Competitive
 • Human Resources
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Lập kế hoạch tuyển dụng

 • Tham gia xây dựng chiến lược tuyển dụng.
 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm dựa trên kế hoạch nhân sự năm.
 • Cập nhật thông tin thị trường về tình hình tuyển dụng, đề xuất chương trình tuyển dụng nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng.
 • Xây dựng và đánh giá hiệu quả các nguồn tuyển dụng: Công ty săn đầu người, hội chợ cơ hội nghề nghiệp, giới thiệu nội bộ, các trang web tuyển dụng, mối quan hệ bên ngoài, quảng cáo trên web Công ty, đơn vị & cá nhân …

2. Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự

 • Thông báo, thu hút, sàng lọc, phỏng vấn, báo cáo kết quả & phân tích tình hình tuyển dụng
 • Tổ chức đón tiếp, tiếp nhận hồ sơ, giới thiệu nhân sự và hướng dẫn các thủ tục liên quan.
 • Thiết lập quy trình tuyển dụng, xây dựng & quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí.
 • Bố trí công việc, thực hiện các hướng dẫn cần thiết, thu thập hồ sơ nhân sự, giới thiệu nhân sự, người liên hệ, liên hệ các bên liên quan để giải quyết các thủ tục tiếp theo.
 • Lập báo cáo kết quả và phân tích tình hình tuyển dụng.

3. Đề xuất chính sách, lập và cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến bộ phận Nhân sự

4. Cải tiến liên tục, báo cáo định kỳ/ đột xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

1. Kiến thức chuyên môn

 • Đại học các ngành Quản trị nhân lực, Luật, Quản trị kinh doanh, Xã hội nhân văn…
 • Nắm rõ các lĩnh vực hoạt động của công ty
 • Nắm rõ luật lao động
 • Tiếng anh giao tiếp tốt

2. Kỹ năng công việc

 • Thuyết phục, tạo ảnh hưởng: giỏi
 • Khả năng phân tích, tổng hợp: giỏi

3. Kinh nghiệm tối thiểu

 • 03 năm trong lĩnh vực tương đương

4. Lưu ý đặc biệt

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực hiện các công tác nhân sự.
 • Có khả năng nhìn nhận đánh giá con người, cận thẩn, tỉ mỉ.
 • Có khả năng tổ chức sự kiện, lớp học.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Xây dựng

 

 • HƯỚNG DẪN ỨNG TUYỂN

 • Ứng viên vui lòng hoàn tất Đơn ứng tuyển theo mẫu TẠI ĐÂY - giữ nguyên định dạng excel.
 • Đặt tên file Đơn ứng tuyển như sau: Chuyên viên tuyển dụng - Nguyen Van A.
 • Gửi Đơn ứng tuyển về địa chỉ email: hr@fecon.com.vn với tiêu đề Chuyên viên tuyển dụng - Nguyen Van A.
https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.