Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FCI - Nhân viên vật tư

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Civil / Construction
 • Unlimited

Job Description

 1. Công tác mua vật tư, thuê máy thiết bị phục vụ thi công

+ Tiếp nhận yêu cầu mua vật tư, thuê máy thiết bị từ các bên liên quan;

+ Tìm kiếm nguồn hàng, nguồn máy;

+ Phân tích đầu vào (giá, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng, chất lượng, độ tin cậy của đối tác…)

+ Thực hiện mua hàng (thương lượng, xác nhận mua hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng, giải quyết phát sinh)

+ Đánh giá sau mua hàng, cập nhật danh sách nhà cung cấp và đánh giá chất lượng nhà cung cấp.

2. Công tác phát triển và quản lý chuỗi cung ứng

+ Thường xuyên tìm kiếm đối tác liên quan đến các hoạt động cung ứng của phòng, tạo quan hệ tốt và thường xuyên duy trì các mối quan hệ này

+ Lưu trữ danh sách nhà cung cấp/thầu phụ.

+ Định kỳ đánh giá nhà cung cấp/thầu phụ.

+ Cập nhật thông tin kho vật tư của công ty

3. Đề xuất chính sách, lập và cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu, các hồ sơ khác và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

Trình độ:

Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc kỹ thuật xây dựng, giao thông;

Đọc hiểu và nắm rõ hệ thống sản phẩm dịch vụ của công ty

Có kiến thức về các loại máy móc thiết bị, nguyên vật liệu đầu vào của công ty

Nắm rõ các loại hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng

Thông thạo công tác bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế 

Kỹ năng:

Phân tích, tổng hợp: tốt;

Sử dụng thành thạo MS office, và các phần mềm chuyên ngành liên quan

https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.