Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FCI - Phó Phòng Kinh Tế Kế Hoạch (Phụ Trách Mảng Phát Triển Thị Trường)

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 7 - 10 Years
 • Negotiable
 • Executive management, Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Mở rộng cơ hội kinh doanh, tăng thị phần bằng cách tìm kiếm khách hàng, dự án tiềm năng trong lĩnh vực hạ tầng, xây dựng.
- Chủ động theo dõi, giám sát các dự án được phân công, nhà phân phối để đạt tỷ lệ trúng thầu cao.
- Quản lý quan hệ khách hàng: quản lý thông tin/phân loại khách hàng, đánh giá năng lực khách hàng, hỗ trợ xác định tín dụng, quản lý ngân sách sales chăm sóc khách hàng.
- Giám sát hỗ trợ bán hàng, thu thập thông tin thị trường, xác lập các chương trình chăm sóc khách hàng.
- Hoạch định kinh doanh: Đánh giá dự án/sản phẩm/dịch vụ Công ty, dự báo kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, chính sách kinh doanh…
- Đề xuất các chính sách, lập và cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình, biểu mẫu, định mức liên quan.
- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Job Requirement

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng công trình, QTKD , kinh tế xây dựng.
- Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm kinh doanh xây dựng. kinh doanh dự án
- 3 năm quản lý cấp phòng trở lên 
- Có kiến thức về quản lý
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hạ tầng, cầu đường, cảng là một lợi thế
- Có khả năng giao tiếp thông thạo bằng Tiếng Anh 
- Ngoại hình khá.


 

https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.