Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FCI - Phó phòng Quản lý thi công (Phụ trách mảng cầu đường)

 • Ha Noi
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 7 - 10 Years
 • Negotiable
 • Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Am hiểu các giải pháp thiết kế về lĩnh vực cầu, đường, hạ tầng giao thông.

- Chủ trì lập biện pháp, tiến độ thi công, huy động thiết bị nhân sự các dự án về cầu, đường, hạ tầng giao thông, tối ưu phương án kỹ thuật, giá phục vụ công tác đấu thầu.

- Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho team

- Nhận diện các rủi ro cho dự án, đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro

- Chủ trì làm việc với thầu chính, thầu phụ, Ban điều hành về giải pháp kỹ thuật, tiến độ thi công, nghiệm thu thanh toán.

- Soát xét bản vẽ, bản tính kết cấu, ổn định

Job Requirement

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành GTVT, cầu đường, hạ tầng, cảng..

- Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm.

- Tiếng anh: thành thạo 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

- Am hiểu các giải pháp thiết kế về lĩnh vực cầu, đường, cảng.

- Am hiểu quản lý dự án.

- Có kỹ năng làm việc với các bên: thầu chính, thầu phụ, chủ đầu tư, tư vấn và các bên liên quan.

- Có kỹ năng phân công, theo dõi công việc, quản lý nhóm.

- Thành thạo các phần mềm power point, word, excel, cad, Project

https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.