Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FCN - Chuyên viên kỹ thuật

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1.  Tham gia thương thảo, họp làm rõ, bảo vệ biện pháp và đàm phán hợp đồng

2.  Nhiệm vụ kỹ thuật

Thực hiện những công việc về nghiên cứu, đề xuất biện pháp thi công hợp lí

Nghiên cứu, lập biện pháp, quy trình kỹ thuật chất lượng cho các dự án của công ty bao gồm cả dự án có hoặc không tham dự thầu

Kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các công trình và điều chỉnh biện pháp kỹ thuật trong suốt quá trình thi công

Cải tiến các biện pháp thi công để đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án

Hỗ trợ tính toán & thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp. Kiểm toán biện pháp thi công

3.  Hồ sơ kỹ thuật đấu thầu

Tiếp nhận hồ sơ thiết kế/ hồ sơ mời thầu từ bên A, làm rõ các yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, chất lượng.

Lập danh mục hồ sơ chuẩn bị thầu

Chủ trì phân chia công việc thực hiện cho các các nhân liên quan (nếu được phân công chủ trì hồ sơ thầu) Đóng gói và nộp thầu

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Tối thiểu từ 03-05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Có khả năng tính toán, thiết kế các cấu kiện. Phân tính kết cấu
 • Có khả năng sử dụng phần mềm tinh học văn phòng, phần mềm tính toán kết cấu…
 • Có kinh nghiệm thi công hoặc thiết kế và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến lĩnh vưc công nghiệp nặng (nhiệt điện, lọc hóa dầu, luyện gang thép…)
 •  Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh
https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.