Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FCN - Giám đốc Dự án Điện năng lượng mặt trời, điện gió

 • Ha Noi
 • Director
 • Permanent
 • 5 - 10 Years
 • Negotiable
 • Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Đánh giá, phát triển cơ hội, xây dựng phương án đầu tư dự án điện mặt trời, điện gió
 • Chủ trì tổ chức triển khai các thủ tục, hồ sơ các dự án đầu tư, đàm phán các hợp đồng cho dự án 
 • Tổ chức bộ máy, quản lý triển khai thi công và vận hành dự án

+ Lên phương án và tham gia thành lập, xây dựng doanh nghiệp dự án, tổ chức nhân sự cho dự án 

+ Cùng doanh nghiệp dự án và các đối tác tổ chức thúc đẩy triển khai các phương án đầu tư về mặt pháp lý/kỹ thuật/tài chính/thi công và quản lý dự án

+ Cùng doanh nghiệp dự án tổ chức vận hành dự án sau thi công; đánh giá hiệu quả đầu tư và phương án quản lý danh mục/tái cấu trúc..

Job Requirement

 • Đại học trở lên các ngành kinh tế, tài chính, xây dựng, giao thông, công trình, kỹ thuật điện 
 • Thông thạo tiếng Anh
 • Kiến thức, kỹ năng về thủ tục, hồ sơ dự án, pháp lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
 • Hiểu biết, có kinh nghiệm về thị trường điện, đầu tư năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo 
 • 04 năm làm công tác quản lý điều hành các lĩnh vực liên quan
https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.