Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FCN - Kỹ sư xây dựng (Kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng công nghiệp nặng)

 • Ha Noi, Ho Chi Minh, Nationwide
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

 • Phối hợp với các bộ phận liên quan lập dự toán, phương án cho các Dự án Xây dựng công nghiệp nặng
 • Lập hồ sơ thầu phần Xây dựng các dự án công nghiệp nặng như Nhà máy nhiệt điện, lọc dầu, nhà máy xi măng, hóa chất,..
 • Tham gia công tác triển khai quản lý các Dự án Công nghiệp nặng
 • Giám sát quản lý thi công
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Ban Dự án

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm trong mảng Xây dựng Dự án công nghiệp nặng và đã tham gia công tác quản lý thực tế, công tác lập hồ sơ thầu
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến xây dựng;
 • Đọc hiểu và nắm rõ các quy định, tiêu chuẩn liên quan.
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh

HƯỚNG DẪN ỨNG TUYỂN

- Ứng viên vui lòng hoàn tất Đơn ứng tuyển theo mẫu TẠI ĐÂY - giữ nguyên định dạng excel.

- Đặt tên file Đơn ứng tuyển như sau: Kỹ sư xây dựng - Nguyen Van A.

- Gửi Đơn ứng tuyển về địa chỉ email với tiêu đề Kỹ sư xây dựng - Nguyen Van A.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.