Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FCN - Trưởng/Phó Ban Dự Án (Kinh nghiệm triển khai các Dự án Xây dựng công nghiệp nặng)

 • Ho Chi Minh, Ha Noi, Nationwide
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 10 Years
 • Negotiable
 • Quality Control (QA/QC), Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Quản lý và tổ chức hoạt động Ban dự án: Xây dựng hệ thống mục tiêu, kế hoạch hành động của Ban dự án để đảm bảo mục tiêu chung của Công ty giao ; Xây dựng định biên nhân sự, lập kế hoạch và quản lý, đánh giá nhân sự định kỳ và đột xuất theo quy định của Công ty;
 2. Phát triển kinh doanh: Tìm kiếm, xây dựng, phát triển các mối quan hệ với khách hàng; Điều phối và quản lý công tác làm hồ sơ thầu của Ban, ưu tiên phát triển các dự án cọc khoan nhồi, tường vây, công trình ngầm;
 3. Quản lý dự án: Quản lý tổng thể các dự án bao gồm quản lý tiến độ, chất lượng, an toàn, rủi ro, chi phí, quản lý nhân sự và đánh giá hiệu quả các dự án do Ban phụ trách;
 4. Nghiên cứu, phát triển kỹ thuật thi công 

Job Requirement

 • Đại học trở lên các ngành xây dựng
 • Đọc hiểu và nắm rõ hệ thống sản phẩm dịch vụ của công ty, đặc biệt ưu tiên kinh nghiệm và hiểu biết về các dự án xây dựng công nghiệp nặng (Nhà máy Nhiệt điện, Hóa chất, lọc dầu, xi măng, nhà máy thép,...)
 • Có kiến thức về quản lý;
 • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.