Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FECON RAITO - Thư ký Phòng Quản lý thiết bị

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Mechanical / Auto / Automotive, Administrative / Clerical, Civil / Construction
 • Unlimited

Job Description

 1. Theo dõi bảo hiểm, kiểm định thiết bị
  • Thường xuyên rà soát danh mục thiết bị của công ty, kiểm tra thời hạn bảo hiểm, đăng kiểm của từng thiết bị.
  • Đối với các thiết bị đến hạn, thực hiện lập đề xuất mua bảo hiểm, đăng ký kiểm định trình cấp trên phê duyệt và thực hiện các thủ tục theo đúng quy trình và quy định hiện hành.
  • Cập nhật thường xuyên thông tin thời hạn bảo hiểm, kiểm định thiết bị vào hệ thống và file theo dõi.
  • Đề xuất sao y bản chính và cung cấp hồ sơ bảo hiểm, kiểm định, đăng ký đăng kiểm theo yêu cầu từ các bộ phận và dự án.
 1. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục quản lý nhân sự bộ phận
  • Tiếp nhận hỗ trợ thủ tục điều chuyển điều động nhân sự bộ phận định kỳ và đột xuất.
  • Thực hiện thủ tục thanh quyết toán chi phí di chuyển nhân sự bộ phận, chi phí mua bảo hiểm, đăng ký kiểm định và các chi phí khác.
  • Hỗ trợ cán bộ thiết bị dự án đảm bảo môi trường (nhà ở) làm việc và cấp phát các công cụ dụng cụ lao động kịp thời.
  • Tiếp nhận và hỗ trợ Trưởng bộ phận xử lý các vướng mắc đảm bảo quyền lợi và công bằng.
  • Thực hiện các công tác chấm công định kỳ, hỗ trợ TBP rà soát và kiểm soát lịch làm việc của nhân sự bộ phận.
 1. Quản lý hồ sơ, lý lịch thiết bị, hồ sơ bộ phận nói chung
  • Nhập dữ liệu, cập nhật thông tin thiết bị trên phần mềm Quản lý thiết bị.
  • Lưu trữ hồ sơ thiết bị, hồ sơ kỹ thuật máy và các hồ sơ khác của bộ phận.
 1. Theo dõi cấp phát công cụ, dụng cụ sửa chữa.
 1. Rà soát đề xuất cung cấp và bàn giao logo thiết bị theo yêu cầu từ dự án.
 1.  Theo dõi, đề xuất cung cấp và cấp phát văn phòng phẩm hàng tháng

Job Requirement

​     1.Kiến thức chuyên môn: 

 • Cao đẳng hoặc đại học ngành kế toán hoặc các ngành liên quan đến thiết bị
 • Có khả năng giao tiếp tốt
 • Có thể đọc hiểu tiếng Anh
 • Biết phân loại hồ sơ, tài liệu, hiểu biết và nắm vững quy trình ISO
 • Thành thạo trong công tác kế toán, thư ký
 1. Kỹ năng công việc
 • Tổng hợp, sắp xếp: giỏi
 • Giao tiếp: khá
 • Trình bày hồ sơ: giỏi
 1. Kinh nghiệm tối thiểu
 • 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

  Lưu ý đặc biệt

 • Cần đức tính ngăn nắp, cẩn thận, mềm dẻo
https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.