Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FECON S&C - Chuyên viên kế hoạch

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Surveying / Geology, Consulting, Purchasing / Merchandising, Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý hợp đồng với khách hàng bao gồm:
- Soạn thảo, đàm phán, tham mưu ban lãnh đạo các điều khoản có lợi hay rủi ro.
- Thực hiện hợp đồng: Quản lý tiến độ tiến độ, chất lượng, sản lượng và các vấn đề khác của hợp đồng đến khi thanh lý.
2. Quản lý hợp đồng thầu phụ, giao khoán.
3. Báo cáo sản lượng, doanh thu hàng tháng của dự án quản lý.
4. Quản lý vật tư của dự án.
5. Tìm kiếm, đàm phán với nhà thầu phụ, nhà cũng cấp cho dự án.
6. Lập báo giá, hồ sơ thầu cho khách hàng.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Xây dựng, Cầu đường, GTVT.                                  
- Tối thiểu có 2-3 năm kinh nghiệm tại công trường, hồ sơ KCS, HS thanh toán, quyết toán.
- Nắm được đơn giá thị trường, các công tác xây dựng cơ bản.
- Đã làm quản lý hợp đồng thầu phụ, quản lý hợp đồng với khách hàng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm hồ sơ dự thầu.
- Tiếng Anh đọc, viết (hợp đồng) tốt.

https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.