Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FECON S&C - Chuyên viên quản lý thiết bị

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Maintenance, Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Kiểm soát tổng hợp báo cáo định kỳ kế hoạch hành động Kpi, ISO và Erp: Xây dựng , rà soát, cập nhật kết quả và đề xuất phương án xử lý kịp thời nếu có vướng mắc phát sinh.
2. Quản lý thực hiện công tác quản lý điều hành các chức năng nhiệm vụ của phòng:
-  Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu thiết bị; 
-  Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp dựng thiết bị và các yêu cầu từ dự án.
3. Kiểm soát thực hiện công việc định kỳ:
-  Cải tiến và xây dựng hoàn thiện hệ thống Erp, ISO
-  Kiểm tra các kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, rà soát, đánh giá chất lượng bảo trì thiết bị định kỳ, kịp thời.
4. Đề xuất chính sách, lập và cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến bộ phận QLTB.
5. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các ngành xây cơ khí máy, thiết bị, máy xây dựng.
- Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty
- Có kiến thức về quản lý cơ bản.

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

*Yêu cầu đặc biệt: 

- Cần đức tính trung thực, cẩn trọng, quyết đoán.
- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh và có kinh nghiệm làm vị trí giám sát An toàn lao động.

 

https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.