Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FECON S&C - Kỹ sư cầu đường

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Surveying / Geology, Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý trực tiếp công tác thi công hiện trường.
- Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án.        
- Quản lý chất lượng, quản lý an toàn, quản lý rủi ro và quản lý truyền thông...
2. Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến công tác QLDA. 
3. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/đột xuất và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cầu đường: ĐH GTVT, Xây dựng, địa kỹ thuật,...
- Biết tiếng Anh là một lợi thế.     
- Kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong lĩnh vực tương đương.                                                                           

https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.