Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kế toán ngân hàng

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

1. Quản lý các tài khoản ngân hàng, đề xuất điều chuyển tiền giữa các tài khoản
2. Duy trì quan hệ tốt với các ngân hàng
3. Kiểm tra các điều khoản thanh toán theo hợp đồng và đưa ra khuyến nghị điều chỉnh nếu cần thiết
4. Lập lịch, kiểm tra chứng từ và thực hiện thanh toán trong nước
5. Lập các bộ chứng từ thanh toán quốc tế (LC, DP, DA, TTR), thực hiện các thủ tục bảo lãnh ngân hàng, thực hiện thanh toán
6. Quản lý hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan
7. Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình, biểu mẫu cần thiết liên quan đến công việc được giao
8. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các CNNV khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

- Đại học các ngành kế toán - tài chính, ngân hàng
- 03 năm trong lĩnh vực kế toán, Ưu tiên người có kinh nghiệm ngành Tài chính Ngân hàng
- Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán
- Hiểu biết về thủ tục và các yếu tố pháp lý trong thanh toán với nước ngoài
- Tiếng Anh giao tiếp khá và am hiểu Tiếng Anh chuyên ngành

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.