Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kế toán viên - FECON INS

 • Ha Noi (Nam Tu Liem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax
 • 1
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Kế toán thanh toán: Theo dõi công nợ các đội, hồ sơ thanh toán, lập phiếu thu chi
 2. Kế toán Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ: Lập và lưu hồ sơ TSCĐ, trích khấu hao hàng tháng
 3. Kế toán vật tư, hàng hóa và hàng tồn kho: Theo dõi và lưu các phiếu xuất nhập, kiểm kê hàng tồn kho
 4. Kế toán lương, bảo hiểm, thuế TNCN: Kiểm tra hồ sơ thanh toán lương, tính thuế TNCN hàng tháng, năm

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, Chuyên ngành kế toán - kiểm toán, tài chính ...
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp
 • Am hiểu và cập nhật quy định của Pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, hạch toán kế toán
 • Sử dụng thành thạo phần mềm Office, phần mềm kế toán. Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng phần mềm ERP

 

HƯỚNG DẪN ỨNG TUYỂN

 • Ứng viên vui lòng hoàn tất Đơn ứng tuyển theo mẫu TẠI ĐÂY - giữ nguyên định dạng excel.
 • Đặt tên file Đơn ứng tuyển như sau: Ke toan vien FECON INS - Nguyen Van A.
https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.