Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kỹ sư hiện trường (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

 • Ho Chi Minh, Ha Noi, Nationwide
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Civil / Construction
 • 31/03/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Nắm vững hệ thống quản lý chất lượng và biện pháp thi công;

- Kiểm tra các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật, phân tích sự sai khác giữa bản vẽ, biện pháp thi công được lập so với thực hiện hiện trường và đề xuất các điều chỉnh phù hợp với cấp trên trước khi triển khai;

- Giám sát, đôn đốc các công tác thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, tiến độ, định mức, biện pháp thi công và tiêu chuẩn được phê duyệt;

- Lập bảng biểu ghi chép nhật ký và các biểu nghiệm thu công việc

- Tập hợp hồ sơ, chứng chỉ chất lượng, mẫu vật liệu đầu vào trình TVGS phê duyệt;

- Kết hợp với bộ phận quản lý thiết bị nghiệm thu các máy móc thiết bị thi công nhằm đảm bảo việc thi công an toàn, chất lượng;

- Tham gia nghiệm thu công việc với các bên liên quan theo phân công của Chỉ huy trưởng;

- Lập hệ thống theo dõi, báo cáo về các công tác thi công;

- Tính toán khối lượng thi công do mình đảm trách, xác nhận khối lượng với các tổ đội, thầu phụ;

- Tham gia đánh giá trực tiếp chất lượng công việc của đội thi công, nhà thầu phụ và hướng dẫn công nhân xử lý kỹ thuật tại công trường;

- Cùng với BĐH đưa ra biện pháp phòng ngừa, khắc phục và rút kinh nghiệm các rủi ro liên quan tới chất lượng, tiến độ, an toàn tại công trường;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động tại hiện trường

Job Requirement

- Có 02 năm kinh nghiệm làm công việc tương đương;

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến xây dựng;

- Đọc hiểu và nắm rõ các quy định, tiêu chuẩn liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.