Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kỹ sư xây dựng công trình Cảng, đường Thủy (FECON Hạ tầng)

 • Nationwide
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Negotiable
 • Marine, Irrigation, Civil / Construction
 • 2
 • 31/10/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

- Tham gia lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất cho các Dự án Cảng /đường Thủy

- Thực hiện công tác lập bản vẽ, hồ sơ thiết kế, thi công các dự án Cảng/đường Thủy của Công ty.
- Triển khai lập kế hoạch, kiểm soát chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, an toàn thi công của dự án Cảng – đường Thủy của công ty
- Tổng hợp báo cáo khối lượng thực hiện, đánh giá tiến độ,,chất lượng công trình.
- Kiểm tra hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán.
- Thực hiện các công việc được giao từ lãnh đạo Công ty.
 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành công trình thủy hoặc cảng đường thủy
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án/giám sát dự án Cảng – đường Thủy
- Sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong công việc quản lý xây dựng.

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy phạm về thiết kế, quy hoạch, xây dựng hiện hành

- Hiểu biết về kết cấu công trình cảng – đường thủy

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành, giao tiếp tốt là 1 lợi thế.

https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.