Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên thủ kho (FECON Hạ tầng)

 • Nationwide
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 3 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Statistics, Purchasing / Merchandising, Civil / Construction
 • 31/08/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý kho vật tư hàng hóa cho công trình, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ tại kho.
 • Phụ trách an toàn giao nhận tại kho theo yêu cầu
 • Xuất nhập vật tư hàng hóa và ghi chép số liệu xuất nhập hàng ngày theo quy định của Công ty
 • Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thống kê, kế toán, các chuyên ngành liên quan trở lên
 • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm tại công trường ở vị trí tương đương
 • Có khả năng làm việc theo ca ngày đêm để nhận vật tư về dự án
 • Chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận.
 • Tư cách đạo đức tốt, thật thà, trung thực
 • Sẵn sàng đi làm việc tại các công trình trong nước

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.