Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng ca nhà máy điện mặt trời

 • Binh Thuan
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Civil / Construction, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham gia đào tạo để có chứng chỉ vận hành nhà máy điện.
 • Thiết lập quy trình vận hành nhà máy điện
  • Góp ý xây dựng quy trình, quy chế vận hành nhà máy và các biện pháp quản trị công việc hiệu quả khác;
  • Tiếp quản chuyển giao từ nhà thầu về quy trình vận hành, quy trình bảo dưỡng các thiết bị;
  • Lập kế hoạch bảo trì sửa chữa thiết bị máy móc định kỳ;
 • Quản lý , vận hành nhà máy điện
  • Quản lý vận hành tại nhà máy theo đúng các quy trình quy phạm có liên quan và lệnh điều hành sản xuất của Giám đốc;
  • Quản lý thiết bị, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong ca vận hành;
  • Đánh giá, đề xuất các phương án, giải pháp để nâng cao chất lượng quy trình vận hành, hệ thống thiết bị, điều hành công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên;
 • Lập báo cáo và các nhiệm vụ khác
  • Cập nhật, báo cáo đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của các cơ quan ngành điện và lãnh đạo Nhà máy;
  • Xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành nhà máy;

Các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại Trung bình khá trở lên, các chuyên ngành Hệ thống điện, thiết bị điện, Điện công nghiệp … và các chuyên ngành liên quan;
 • 02 năm trong lĩnh vực điện công nghiệp 
 • Thông thạo bằng tiếng Anh
 • Nắm rõ an toàn sản suất trong ngành điện, hiểu biết về quy trình điều độ điện lưới và nghiệp vụ an toàn;
 • Có kiến thức cơ bản về quản lý, vận hành nhà máy điện.
https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.