Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

[RAITO - FECON] Site Engineer

 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Nhân viên
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 1 - 3 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Xây dựng
 • 22/02/2020

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Quản lý trực tiếp công tác thi công hiện trường/ Directly manage the work of the construction site

 • Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường/ Progress management
  • Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án/ Plan and manage assigned work according to the project's approved overall plan and schedule.
  • Thu thập yêu cầu cụ thể về công việc tại hiện trường/ Collect specific requirements for work at the site
  • Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội/nhà thầu phụ hằng ngày/tuần/ Evaluate and report on progress made by the team / subcontractor on a daily /weekly basis.
 • Quản lý chất lượng/ Quality management
  • Trực tiếp nghiệm thu chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng thi công/ Directly make acceptance test of quality of input materials and construction quality.
  • Hoàn thành các bảng biểu đánh giá chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng của công ty và bên A/ Complete the quality assessment tables according to the quality management system of the company and Party A
  • Hướng dẫn và kiểm soát  các đội thi công/thầu phụ thực hiện công việc tuân thủ quy trình thi công của công ty/ Instruct and supervise construction teams / subcontractors to perform work in accordance with the company's construction procedures
  • Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện của các đội/ Check and evaluate the performance of the teams
 • Quản lý an toàn/ Safety management
  • Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động tại hiện trường/ Strictly enforce the regulations on labor safety at the site
  • Tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện an toàn của các đội/thầu phụ tại công trường/ Participate in supervising and inspecting the safety of the teams / subcontractors at the site
 • Quản lý rủi ro/ Risk management
  • Xác định, phân tích, đánh giá rủi ro, mức độ ảnh hưởng của các rủi ro liên quan quy trình thi thi công, mặt bằng, sơ đồ di chuyển, tiến độ, thiết bị, thời tiết, các bên liên quan…. để phòng ngừa và báo cáo cho SM để cùng có biện pháp giải quyết/ Identify, analyze, assess risks, impact of the risks associated with the construction process, site, flow chart, progress, equipment, weather, related parties… to prevent and report to SM for joint resolution.
 • Quản lý truyền thông/ Communication Management
  • Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuân thủ hệ thống nhận diện công ty tại dự án/ Strictly comply with the regulations on corporate identity compliance in the project
  • Kiểm tra giám sát việc tuân thủ hệ thống nhận diện thương hiệu công ty tại hiện trường đối với các bên liên quan/ Inspect compliance with corporate brand identity of related parties at the site.
  • Định kỳ báo cáo SM về việc thực hiện truyền thông của các đội/nhà thầu phụ/ Periodically report to SM on the performance of the communications of the teams / subcontractors.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tố nghiệp Đại học các ngành xây dựng, địa kỹ thuật / Graduated from University of construction, geotechnical
 • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh / Ability to communicate in English
 • Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty/ Read and understand the technical standards related to products and services of the company
 • Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: Giỏi/ Analysis, synthesis, planning: Good
 • Thuyết phục, đàm phán, tạo ảnh hưởng: giỏi/ Persuasion, negotiation, influence: good
 • Giám sát: giỏi/ Supervision: good
 • Ra quyết định: nhanh, chính xác/ Decision making: fast, accurate
 • Kinh nghiệm từ trên 01 năm trong lĩnh vực xây dựng, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty /Experience from above 1 year in the field of construction, preferably experience in the field of the company

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.