Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Giám đốc an toàn (FECON)

  • Hà Nội
  • Giám đốc
  • Lương thỏa thuận
  • Quản lý điều hành, Xây dựng
  • 1
  • 31/08/2017

Mô Tả Công Việc

    1. Quản lý phòng ATLĐ:

- Đề xuất KPIs, lập kế hoạch hoạt động, phân bổ KPI cho nhân viên, tổ chức hoạt động, điều khiển, kiểm soát và thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu của công ty. Phối hợp hiệu quả với các phòng ban khác để thực hiện chức trách. Báo cáo cấp trên định kỳ và đột xuất.

- Báo cáo Giám đốc kỹ thuật định kỳ, đột xuất

      2. Kiểm soát việc thực hiện an ninh, phòng chống cháy nổ

- Tham gia đánh giá các dịch vụ an ninh, trật tự công trường (nếu có)

- Kiểm tra thường xuyên các dụng cụ, phương tiện phòng cháy chưa cháy đối với các dự án phụ trách;

- Hỗ trợ và tư vấn với P.TCNS tổ chức các khóa huấn luyện phòng chống cháy nổ trong công ty;

     3. Quản lý điều hành việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động

- Chủ trì lập biện pháp kỹ thuật an toàn lao động (EHS) trong giai đoạn đấu thầu và chuẩn bị thi công.

- Tham gia huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động cho người lao động theo các chương trình huấn luyện nội bộ và yêu cầu huấn luyện an toàn lao động của các dự án;

- Phối hợp với phòng TCNS khám sức khỏe, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến sức khỏe người lao động.

- Phối hợp với các phòng ban trong Công ty xây dựng nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến công tác an toàn - vệ sinh lao động và nội quy, quy chế chung có liên quan khi được yêu cầu.

- Chủ trì dự thảo các quy trình ISO có nội dung chính về công tác an toàn - vệ sinh lao động trong Công ty.

- Lập kế hoạch kiểm tra an toàn trên hệ thống ERP mỗi khi phát sinh dự án mới được phê duyệt.

- Hỗ trợ Phòng TCNS thực hiện các thủ tục để giám định thương tật cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Chủ trì dự thảo bảng phân tích an toàn lao động đối với từng hoạt động của công việc thực hiện tại các dự án. Phối hợp với Ban điều hành dự án hoàn thiện bảng đánh giá rủi ro đối với các công việc tiến hành.

4. Quản lý nguồn nhân lực của đơn vị: lập kế hoạch nhân sự, tham gia tuyển dụng để đảm bảo chất lượng nhân lực, phát triển kiến thức/kinh nghiệm/thái độ làm việc cho nhân viên, động viên thường xuyên và đánh giá định kỳ thành tích của nhân viên.

5. Đề xuất các chính sách, lập và cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình, biểu mẫu, định mức liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức chuyên môn

- Đại học các ngành kỹ thuật xây dựng, cơ khí, thiết bị, điện, môi trường, bảo hộ lao động.

- Có khả năng giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh

- Đọc hiểu và nắm rõ luật lao động, các văn bản pháp luật, nghị quyết, nghị định… quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho các cơ quan có thẩm quyền ban hành

- Có kiến thức về an toàn trong thi công cơ giới

- Có kiến thức về quản lý

2. Kỹ năng công việc

- Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: giỏi

- Thuyết phục, tạo ảnh hưởng: giỏi

- Giảng dạy: khá

3. Kinh nghiệm tối thiểu

- 05 năm trong lĩnh vực tương đương

- 02 năm quản lý cấp phòng trở lên

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.