Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 FC I&U -CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BĐS Ha Noi 20/05/2019
2 FC I&U - CHUYÊN VIÊN MARKETING VÀ KINH DOANH (LÀM VIỆC TẠI VPĐD MIỀN NAM - TP HCM) Ho Chi Minh 20/05/2019
3 FCN - Chuyên viên kỹ thuật Ha Noi 13/04/2019
4 FECON S&C - Kỹ sư cầu đường Ha Noi 18/01/2019
5 FCN - Giám đốc dự án Ha Noi
Ho Chi Minh
Binh Thuan
Ninh Thuan
17/01/2019
6 CHUYÊN VIÊN MARKETING VÀ KINH DOANH Ho Chi Minh 22/05/2019
7 FCI - Chuyên viên phân tích đầu tư tài chính Ha Noi 18/04/2019
8 FCI - Nhân viên vật tư Ha Noi 18/04/2019
9 FCI - Trưởng nhóm/Phó phòng Quản lý thi công Ha Noi 18/04/2019
10 FCI - Phó Phòng Kinh Tế Kế Hoạch (Phụ Trách Mảng Phát Triển Thị Trường) Ha Noi 09/04/2019
11 Trưởng ca nhà máy điện mặt trời Binh Thuan 13/03/2019
12 FCI - Kỹ sư hiện trường (SE) Nationwide 07/03/2019
13 FCI - Kỹ thuật nội nghiệp (QA/QC) Nationwide 07/03/2019
14 FECON S&C - Chuyên viên kế hoạch Ha Noi 22/02/2019
15 FCN - Chuyên viên kiểm soát hoạt động Ha Noi 20/02/2019
16 FCN - Kỹ sư xây dựng (Kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng công nghiệp nặng) Ha Noi
Ho Chi Minh
Nationwide
15/02/2019
17 FCN - Giám đốc Dự án Điện năng lượng mặt trời, điện gió Ha Noi 15/02/2019
18 FCN - Trưởng/Phó Ban Dự Án (Kinh nghiệm triển khai các Dự án Xây dựng công nghiệp nặng) Ha Noi
Ho Chi Minh
Nationwide
15/02/2019
19 FECON S&C - CHUYÊN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Ha Noi 12/02/2019
20 FECON RAITO - Thư ký Phòng Quản lý thiết bị Ha Noi 18/01/2019
https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.