Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Cán bộ An toàn lao động (FECON Hạ tầng) Nationwide 18/10/2018
2 Kỹ sư trắc đạc (FECON Hạ tầng) Nationwide 18/10/2018
3 Chuyên viên An Toàn Lao Động Ha Noi 25/09/2018
4 Chuyên viên cao cấp phát triển tổ chức Ha Noi 17/10/2018
5 Kỹ sư quản lý chất lượng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm QC mảng Cầu) - FCI Nationwide 12/10/2018
6 Kỹ thuật hiện trường (FECON Hạ tầng) Nationwide 12/10/2018
7 Nhân viên Kỹ thuật (KFH) Binh Duong 12/10/2018
8 Kỹ Sư Cơ Khí Tại Khu Vực Quảng Ngãi Quang Ngai 01/10/2018
9 Lễ tân - Văn thư Ha Noi 26/09/2018
10 Nhân viên Lái xe Ho Chi Minh 20/09/2018
11 Kỹ sư xây dựng công trình Cảng, đường Thủy (FECON Hạ tầng) Nationwide 30/08/2018
12 KỸ SƯ ĐIỆN (UCC) Ha Noi 24/08/2018
13 KẾ TOÁN VIÊN/ ACCOUNTANT (RFI) Ha Noi 24/08/2018
14 Chuyên viên phát triển nguồn nhân lực Ha Noi 13/08/2018
15 Kỹ sư trắc đạc Ha Noi 25/07/2018
16 Chuyên viên quản lý thiết bị - Công ty thành viên FECON - Kanamoto Fecon Hassyu Binh Duong 07/02/2018
17 Trưởng nhóm Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ Ha Noi 03/10/2018
18 Nhân viên Lái xe Ho Chi Minh 24/09/2018
19 Kế toán ngân hàng Ha Noi 19/09/2018
20 Chuyên viên Tuyển dụng Ha Noi 14/09/2018
https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.