Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên phát triển nguồn nhân lực Ha Noi 13/08/2018
2 Kỹ sư chất lượng - QC Quang Ngai 14/07/2018
3 Nhân viên kinh doanh máy xây dựng - Kanamoto Fecon Hassyu JSC (Bình Dương) Binh Duong 02/08/2018
4 Kỹ Sư Cơ Khí Tại Khu Vực Quảng Ngãi (Cộng Tác Viên) Quang Ngai 02/08/2018
5 Chỉ huy trưởng (FECON) Ha Noi
Nationwide
02/08/2018
6 Kỹ sư trắc đạc Ha Noi 25/07/2018
7 Thư ký Ban Dự án (Tiếng Trung/Hàn) Ha Noi 21/07/2018
8 Chuyên viên quản lý thiết bị - Công ty thành viên FECON - Kanamoto Fecon Hassyu Binh Duong 07/02/2018
9 Chuyên viên ATLĐ (FECON Hạ tầng) Nationwide 03/08/2018
10 Nhân viên thủ kho (FECON Hạ tầng) Nationwide 27/07/2018
11 Thợ sửa chữa máy công trình (FECON Hạ tầng) Nationwide 26/07/2018
12 Kế toán dự án (FECON Hạ tầng) Ha Noi
Quang Ngai
25/07/2018
13 Kỹ thuật hiện trường - FECON INS Ha Noi 12/07/2018
14 Kỹ sư thiết bị (FCU) Ha Noi
Ho Chi Minh
06/07/2018
15 Kỹ thuật Trắc địa - FECON INS Ha Noi 06/06/2018
16 Kế toán viên - FECON INS Ha Noi 01/06/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.