Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý, điều hành và phát triển dự án đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, an toàn, chất lượng và hiệu quả của dự án, đáp ứng mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Quản lý, huy động nguồn lực để thành lập Ban điều hành dự án, quyết định định biên, cơ cấu tổ chức, chỉ định các vị trí quản lý (PM/SM) cũng như các vị trí khác trong BĐH

- Kiểm soát ngân sách, dòng tiền cho các dự án của công ty, giao khoán, tỷ suất lợi nhuận dự án và kiểm soát thực hiện

- Quản lý chung toàn bộ các dự án công ty đang triển khai, giải quyết xung đột và cân bằng quan hệ giữa BĐH dự án với các bên liên quan

2. Đào tạo và phát triển đội ngũ QLDA, QLTB, ATLĐ;

- Thiết lập, triển khai và kiểm soát thực hiện cơ chế phân quyền, giao khoán

- Thiết lập quy trình đánh giá hiệu quả dự án nhằm đảm bảo mục tiêu

- Phát triển năng lực cốt lõi về thực hiện dự án và đề xuất các mô hình QLDA cho công ty

- Tổ chức và triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo, đánh giá, phát triển đội ngũ kỹ sư và các công nhân cốt lõi theo các loại hình công nghệ thi công của Công ty.

3. Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý chiến lược

- Hỗ trợ Giám đốc nghiên cứu, xây dựng và thực thi chiến lược các cấp theo từng giai đoạn, đề xuất mục tiêu/chỉ tiêu/chương trình hành động hàng năm cho các phòng ban được giao phụ trách

- Tham gia rà soát, đánh giá định kỳ việc thực hiện mục tiêu/chỉ tiêu/ chương trình hành động theo quý/năm;

- Đề xuất giải pháp nâng cao tính khả thi trong triển khai Chiến lược

4. Quản lý hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị

- Quản lý máy móc thiết bị của công ty, đảm bảo các máy móc thiết bị của công ty được kiểm soát chặt chẽ, luôn trong trạng thái sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc;
- Quản lý việc khai thác, sử dụng, bảo trì bảo dưỡng thiết bị đảm bảo thiết bị đáp ứng được yêu cầu thi công tại dự án.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, địa kỹ thuật, QTKD, kinh tế xây dựng, quản trị kinh doanh

- Có kiến thức sâu về quản lý và điều hành doanh nghiệp

- Có thể sử dụng tiếng Anh để làm việc (giao tiếp, văn bản)

- 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng, it nhất 1 năm ở vị trí quản lý điều hành cấp cao

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Gấp] Kỹ Sư Khối Lượng - Dự Toán Đấu Thầu, Dự toán, Kiểm soát khối lượng, QS
 • Number of positions: 4
 • Posted: 16/04/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: Kỹ sư quản lý chất lượng, QC/QA đi làm luôn
 • Number of positions: 2
 • Posted: 10/04/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh
 • Required skills: Kỹ sư hiện trường, Kỹ sư hiện trường MEP, Giám sát thi công MEP, Giám sát hiện trường, Cán bộ kỹ thuật MEP
 • Number of positions: 3
 • Posted: 05/04/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh
 • Required skills: Kỹ sư khối lượng, Chief Surveyor, Kỹ sư bóc tách khối lượng, Quantity Surveyor, QS Engineer, Trợ lý kỹ sư khối lượng, Assistant Quantity Surveyor, Kỹ sư khối lượng MEP
 • Number of positions: 3
 • Posted: 05/04/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: QC, Kỹ sư chất lượng, Hồ sơ chất lượng, Hồ sơ thanh quyết toán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên R&D, R D Staff, Trợ lý nghiên cứu và phát triển, Research and Development Assistant, Reasearch Assistant, Development Assistant, R & D Specialist, Research and Development Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển, R & D Executive, R & D Officer, Research and Development Executive, Research and Development Officer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/04/2024
 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Ha Tinh
 • Required skills: Cán bộ An toàn lao động, Cán bộ An toàn hiện trường, [HSE] Cán bộ An toàn hiện trường
 • Number of positions: 3
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Mỹ Đức - Hà Nội] Kỹ sư khối lượng - QS
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/03/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: [HN - HCM] Giám Đốc Dự Án, PM, PMP, Project manager, Kỹ sư xây dựng, Quản lý dự án, Construction manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/03/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh
 • Required skills: Kỹ sư hiện trường, Kỹ sư xây dựng, SE
 • Number of positions: 10
 • Posted: 19/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Địa Kỹ thuật
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.