Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan

- Nhập liệu số liệu đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

- Hạch toán đúng tài khoản kế toán theo quy định.

2. Kiểm tra hồ sơ, chứng từ thanh toán theo đúng quy định của Công ty và pháp luật

- Tiếp nhận và chủ động rà soát các chứng từ thanh toán đảm bảo chi đúng mục đích, đối tượng và định mức.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo công tác thanh toán được thông suốt và đúng quy định.

3. Theo dõi các khoản công nợ, quản lý và lưu trữ hồ sơ liên quan.

- Kiểm tra, rà soát các khoản công nợ đảm bảo chính xác.

- Đánh giá các khoản nợ và đề xuất thanh toán

- Định kỳ hoặc đột xuất đối chiếu công nợ với khách hang

- Thực hiện đóng sổ sách theo quy định

- Lưu trữ tài liệu đảm bảo khoa học, đầy đủ và an toàn

Job Requirement

* KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

- Đại học/Cao Đẳng trở lên các ngành kinh tế, kế toán, tài chính.

- Hiểu biết về các thủ tục và tính pháp lý trong quá trình thanh toán.

- Có khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các bên liên quan.

* KỸ NĂNG CÔNG VIỆC

- Phân tích, tổng hợp: khá - Làm việc độc lập và làm việc nhóm: tốt - Giao tiếp: khá

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên kế toán ngân hàng, Chuyên viên kế toán ngân hàng, Chuyên viên kế toán ngân hàng, Tuyển kế toán đi làm luôn
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống và Tài Chính Đầu Tư, Quản trị doanh nghiệp, Tài chính đầu tư, Kiểm toán, Luật kinh tế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kế toán tổng hợp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.