Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Tham gia các hoạt động R&D

- Tham gia trực tiếp vào các dự án R&D của hệ thống (nếu được yêu cầu);

- Tổng hợp, phân tích, báo cáo và đánh giá định kỳ (theo quý) kết quả các dự án R&D của hệ thống;

- Tham gia các hoạt động trao đổi, hợp tác nghiên cứu, và chuyển giao công nghệ với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm tiếp cận và làm chủ các công nghệ mới;

- Tham gia công tác chuyển giao ứng dụng sản phẩm R&D cho các Công ty thành viên trong hệ thống;

2. Vận hành các hoạt động R&D

 - Hỗ trợ Trưởng ban trong công tác điều phối và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) của Mạng lưới Kỹ sư R&D, nhóm dự án R&D và toàn hệ thống;

- Tham gia công tác tổ chức các hội thảo/ hội nghị khoa học công nghệ của Công ty và ngành mà Công ty tham gia với vai trò chủ chốt;

Tham gia cập nhật và phổ biến các nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong nước và trên thế giới tới Mạng lưới kỹ sư, các Công ty thành viên trên toàn hệ thống nhằm cải tiến công nghệ hiện có;

Job Requirement

- Đại học các chuyên ngành Xây dựng dân dụng (giao thông), Địa kỹ thuật công trình;

- Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: Tốt;

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm: Tốt;

- Có khả năng nghiên cứu, cải tiến;

- Thành thạo 4 kỹ năng tiếng Anh;

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Gấp] Kỹ Sư Khối Lượng - Dự Toán Đấu Thầu, Dự toán, Kiểm soát khối lượng, QS
 • Number of positions: 4
 • Posted: 16/04/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: Kỹ sư quản lý chất lượng, QC/QA đi làm luôn
 • Number of positions: 2
 • Posted: 10/04/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh
 • Required skills: Kỹ sư hiện trường, Kỹ sư hiện trường MEP, Giám sát thi công MEP, Giám sát hiện trường, Cán bộ kỹ thuật MEP
 • Number of positions: 3
 • Posted: 05/04/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh
 • Required skills: Kỹ sư khối lượng, Chief Surveyor, Kỹ sư bóc tách khối lượng, Quantity Surveyor, QS Engineer, Trợ lý kỹ sư khối lượng, Assistant Quantity Surveyor, Kỹ sư khối lượng MEP
 • Number of positions: 3
 • Posted: 05/04/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: QC, Kỹ sư chất lượng, Hồ sơ chất lượng, Hồ sơ thanh quyết toán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/04/2024
 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Ha Tinh
 • Required skills: Cán bộ An toàn lao động, Cán bộ An toàn hiện trường, [HSE] Cán bộ An toàn hiện trường
 • Number of positions: 3
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Mỹ Đức - Hà Nội] Kỹ sư khối lượng - QS
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Phos g, [FECON RAITO] Phó Giám đốc Thi công
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/03/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: [HN - HCM] Giám Đốc Dự Án, PM, PMP, Project manager, Kỹ sư xây dựng, Quản lý dự án, Construction manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/03/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh
 • Required skills: Kỹ sư hiện trường, Kỹ sư xây dựng, SE
 • Number of positions: 10
 • Posted: 19/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Địa Kỹ thuật
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.