Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FCI - Kỹ sư hiện trường (SE)

 • Nationwide
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

-          Lập kế hoạch tổ chức thi công gồm: tiến độ, nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị …. phục vụ dự án;

-          Lập biện pháp thi công chi tiết, kiểm tra, giám sát kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi công tại hiện trường;

-          Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, báo cáo về công việc thực hiện của nhà thầu phụ;

-          Theo dõi và thực hiện công tác nghiệm thu thanh quyết toán;

-          Phối hợp các bộ phận liên quan làm hồ sơ thầu/tham gia khảo sát, đánh giá, xét duyệt hồ sơ dự thầu của các nhà thầu phụ;

-          thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

-          Tốt nghiệp đại học các ngành xây dựng, giao thông, kinh tế xây dựng;

-          Nắm vững các quy trình, thủ tục, quy định chuyên môn nghiệp vụ liên quan;

-          Thành thạo các phần mềm tin học liên quan như AutoCad, Nova, Dự toán;

-          Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm công tác thi công tại các công trình giao thông, hạ tầng

-          Có thể đi công trình xa.

https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.