Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FCN - Phó phòng Kinh tế đấu thầu

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • 8 - 12 Years
 • Negotiable
 • Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Trực tiếp lập dự toán các gói thầu đấu thầu, bao gồm các gói thầu Xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng.
 • Kiểm soát công tác bóc tách khối lượng của team kỹ sư khối lượng giai đoạn lập thầu đảm bảo tính chính xác đầu đủ
 • Kiểm soát giá dự thầu của team dự toán đảm bảo tính chính xác, đầy đủ
 • Phân tích giá dự thầu, phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất giá dự thầu cho các gói thầu.
 • Báo cáo/bảo vệ trước ban lãnh đạo công tác lập hồ sơ dự thầu.
 • Kiểm soát/chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ dự thầu trước khi lập thầu

Job Requirement

 • Có kinh nghiêm tham gia/chủ trì lập thầu các dự án Công nghiệp/Dân dụng/hạ tầng.
 • Ưu tiên đã đảm nhận công việc tương đương tại các Tổng thầu lớn
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh khá
 • Tốt nghiệp các trường ĐH chuyên ngành liên quan và có từ 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.