Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FECON Power - Giám đốc điều hành

 • Ha Noi
 • Director
 • Permanent
 • 7 - 10 Years
 • Negotiable
 • Executive management, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • Unlimited

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý chiến lược.
- Lập và thực thi chiến lược, thiết kế kiến trúc hệ thống cho hệ thống .
- Xác định các KPI chủ chốt, lập kế hoạch hoạt động hàng năm, phân bổ KPI, tổ chức hoạt động, điều khiển, kiểm soát và thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu của Công ty. 
2. Phát triển kinh doanh trong mảng năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, ...)
- Trực tiếp thiết lập các mối quan hệ với các khách hàng lớn/đối tác quyết định đến 20% doanh số hàng năm của Công ty.
- Tạo lập các mối quan hệ với các tác nhân tác động chủ chốt đến việc hoàn thành kế hoạch và sự phát triển của Công ty: cơ quan nhà nước và các lãnh đạo cụ thể, cơ quan truyền thông, định chế tài chính, nhà đầu tư, các tổ chức/đối tác khoa học công nghệ, nhà thầu/nhà cung cấp lớn…
3. Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Điều hành hàng ngày và chịu trách nhiệm trên các kết quả cuối cùng.
- Văn hóa: xây dựng văn hóa tích cực và hấp dẫn để thu hút, kết nối và duy trì tài năng trong tổ chức; tạo môi trường làm việc có hiệu suất cao và bền vững.
- Nhân lực: xác lập và phát triển con người phù hợp tại các vị trí lãnh đạo/quản lý chủ chốt của Công ty. Trực tiếp đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, sa thải các vị trí lãnh đạo/quản lý chủ chốt.
- Tài chính: chịu trách nhiệm tạo lợi nhuận trên vốn cổ đông đã giao cho Công ty; quyết định ngân sách; làm việc với các nhà đầu tư/tổ chức tín dụng để huy động vốn khi cần thiết.
- Tài sản: quyết định/đề xuất đầu tư các tài sản phù hợp để tạo sản phẩm có giá trị và tái đầu tư để tạo tài sản mới (bao gồm tài sản hữu hình và vô hình)
4. Thiết lập hệ thống quản lý và vận hành tổ chức, bao gồm các chính sách, quy định chính, hạ tầng công nghệ thông tin, dòng chảy giá trị trên chuỗi giá trị. Trong đó bao gồm Nghiên cứu mô hình QLDN phù hợp với chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đề xuất các điều chỉnh, cải tiến kịp thời với HĐQT nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
5.Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Đại học trở lên các ngành xây dựng hoặc tài chính, đầu tư
- Bằng MBA, ưu tiên tốt nghiệp các chương trình nước ngoài 
- Có khả năng giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh 
- Nắm vững các công nghệ liên quan đến sản phẩm dịch vụ của Công ty
- Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: xuất sắc
- Thuyết phục, đàm phán, tạo ảnh hưởng: xuất sắc
- Tạo và duy trì các mối quan hệ: xuất sắc
- Giám sát: giỏi
- Ra quyết định: nhanh, chính xác
- Kinh nghiệm quản lý trên 10 năm trong đó có ít nhất 5 năm trong ngành, 3 năm ở vị trí lãnh đạo cấp cao.
- Hiểu biết về thị trường ngành điện, năng lượng tái tạo.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.