Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FECON S&C - Kế toán tổng hợp

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • 12,000,000 - 15,000,000 VND
 • Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Tổng hợp và kiểm tra số liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tập hợp biến động các khoản chi phí.
2. Kiểm tra và đóng kỳ các phân hệ kế toán: công nợ, phải thu, thanh toán. 
3. Lập các báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất định kỳ theo quý, năm
4. Lập các báo cáo cung cấp số liệu định kỳ và theo yêu cầu của các bên liên quan (Cục Thuế, Sở KHĐT…) 
5. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.                                                               

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán                                                            
- Tối thiểu có 03 năm kinh nghiệm làm báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất
- Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trong các công ty xây dựng
- Biết tiếng Anh là một lợi thế.

https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.