Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kỹ sư trắc đạc

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 5 Years
 • Negotiable
 • Surveying / Geology, Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 1. Quản lý, thực hiện công tác trắc đạc tại các công trường
 • Kiểm tra và thiết lập hệ thống tọa độ tim mốc
  • Tiếp nhận bàn giao mốc tọa độ với khách hàng
  • Khảo sát mặt bằng công trường
  • Thiết lập bảng vẽ soft drawing các tọa độ tim mốc trình QC và SM duyệt
  • Triển khai các định vị tim mốc trên bảng vẽ soft drawing ra hiện trường
  • Nhập số liệu trắc đạc trên hệ thống ERP.
 • Bàn giao tim mốc

Sau khi triển khai định vị tim mốc ra hiện trường, cùng với QA/QC thực hiện kiểm tra, nghiệm thu tim mốc và bàn giao tim mốc cho các đội thi công, nhà thầu phụ và các kỹ sư hiện trường

 • Kiểm soát chất lượng tim mốc
  • Chịu trách nhiệm lên kế hoạch bảo quản tim mốc
  • Hướng dẫn các đơn vị thi công bảo vệ tim mốc và thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo thi công chính xác vị trí tim mốc đã triển khai
  • Thường xuyên kiểm tra lại định vị tim mốc (ít nhất 10% số tim mốc), dẫn lại mốc tọa độ thường xuyên (1 tuần dẫn lại 1 lần)
 • Đảm bảo an toàn lao động hiện trường.
  • Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động tại hiện trường.
 • Quản lý truyền thông.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về nhận diện thương hiệu của công ty khi triển khai hiện trường. 

2. Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến công tác QLDA

3. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

 • Đại học trở lên ngành trắc đạc hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty
 • Lập bảng vẽ Autocad thành thạo
 • Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: khá
 • Giao tiếp: khá
 • Giám sát: khá
 • 01 năm trong lĩnh vực trắc đạc trở lên
https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.