Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng nhóm Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ

 • Ha Noi
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 5 - 8 Years
 • Negotiable
 • Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

1. Quản trị rủi ro.

 • Vận hành hệ thống quản trị rủi ro, xây dựng văn hóa, nhận thức rủi ro toàn Công ty
 • Cập nhật, quản lý và giám sát thực hiện Chính sách, quy định rủi ro
 • Tổng hợp, phân tích, đánh giá, đưa những cảnh báo và đề xuất các biện pháp hạn chế rủi ro .
 • Xây dựng, giám sát các chỉ số rủi ro hoạt động chính (KRIs) và định kỳ thông qua kết quả kiểm tra, rà soát và báo cáo tự đánh giá của các Đơn vị.
 • Đầu mối thu thập, tổng hợp số liệu tổn thất (LDC) theo đúng quy định

2. Kiểm soát nội bộ.

 • Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các đợt kiểm soát tuân thủ, hoạt động, tài chính dựa trên thực trạng rủi ro và công tác quản lý rủi ro tại Đơn vị
 • Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu quả hoạt động
 • Hỗ trợ duy trì và cải tiến hệ thống tài liệu quy trình làm việc, bổ sung các chốt kiểm soát rủi ro.

3. Cải tiến liên tục và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kiểm toán, kinh tế, …
 • Hiểu biết tốt về quản trị;
 • Hiểu biết sâu về hệ thống, tình hình toàn Công ty;
 • Hiểu biết hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001;
 • Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch, trình bày: xuất sắc
 • Thuyết phục, đàm phán, tạo ảnh hưởng: xuất sắc
 • Chịu được áp lực công việc và sẵn sàng đi công tác
 • 05 năm kinh nghiệm làm việc ưu tiên tại các Cty xây dựng, 
 • 03 năm làm công tác quản trị rủi ro hoặc kiểm soát nội bộ
 • Ưu tiên Nam

HƯỚNG DẪN ỨNG TUYỂN

 • Ứng viên vui lòng hoàn tất Đơn ứng tuyển theo mẫu TẠI ĐÂY - giữ nguyên định dạng excel.
 • Đặt tên file Đơn ứng tuyển như sau: Truong nhom KSNB FECON- Nguyen Van A.
 • Gửi Đơn ứng tuyển về địa chỉ email: hr@fecon.com.vn với tiêu đề Truong nhom KSNB FECON- Nguyen Van A.

 

https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.