Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Cán bộ An toàn lao động (FECON Hạ tầng) Toàn quốc 18/10/2018
2 Kỹ sư quản lý chất lượng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm QC mảng Cầu) - FCI Toàn quốc 12/10/2018
3 Kỹ thuật hiện trường (FECON Hạ tầng) Toàn quốc 12/10/2018
4 Kỹ Sư Cơ Khí Tại Khu Vực Quảng Ngãi Quảng Ngãi 01/10/2018
5 Chuyên viên quản lý thiết bị - Công ty thành viên FECON - Kanamoto Fecon Hassyu Bình Dương 07/02/2018
6 Trưởng nhóm Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ Hà Nội 03/10/2018
7 Nhân viên nhân sự (FECON UCC) Hà Nội 12/09/2018
8 Kỹ sư quản lý chất lượng - QC Bình Thuận 22/08/2018
9 Kỹ thuật nội nghiệp (QS/QC) (FCI Hạ tầng) Hà Nội
Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
Toàn quốc
22/08/2018
10 Kỹ sư hiện trường (FCI Hạ tầng) Hà Nội
Hồ Chí Minh
Toàn quốc
22/08/2018
11 Chỉ huy trưởng (FCI Hạ tầng) Hà Nội
Hồ Chí Minh
Toàn quốc
22/08/2018
12 Kỹ thuật hiện trường - FECON INS Hà Nội 12/07/2018
https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.