Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Thư ký Hội đồng quản trị (nam, thành thạo tiếng Nhật)

 • Hà Nội
 • Nhân viên
 • Lương thỏa thuận
 • Hành chính / Thư ký, Luật / Pháp lý, Tài chính / Đầu tư
 • 1
 • 28/07/2017

Mô Tả Công Việc

 1. Thực hiện công tác Thư ký HĐQT
 • Tư vấn về thủ tục, tổ chức triệu tập và chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ghi chép các biên bản họp; Dự thảo và trình duyệt các Biên bản họp, Nghị Quyết, Quyết định và tài liệu khác của HĐQT;
 • Lập và trình duyệt Báo cáo quản trị Công ty bán niên và hàng năm theo Pháp luật về chứng khoán;
 • Hỗ trợ thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
 • Liên lạc và thu thập phiếu bầu của các thành viên HĐQT, Thu thập ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT;
 • Hỗ trợ HĐQT tập hợp các báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác theo Quy chế của Công ty;
 • Cung cấp các thông tin, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên;
 • Hỗ trợ thành viên HĐQT thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT.
 • Sắp xếp lịch làm việc, các chuyến đi công tác, hội họp của thành viên HĐQT
 • Lưu trữ toàn bộ tài liệu, văn bản của HĐQT, Ban kiểm soát, phiên dịch các cuộc họp quốc tế (khi được yêu cầu);
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng ban Pháp chế - Thư ký
 1. Hỗ trợ thực hiện giám sát tuân thủ.
 • Phối hợp với Người được ủy quyền công bố thông tin để hỗ trợ Công ty trong: Xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; Đảm bảo Công ty công bố các thông tin trọng yếu kịp thời, chính xác và minh bạch; Lập Báo cáo thường niên hàng năm;
 • Đảm bảo việc xây dựng, tuân thủ và định kỳ rà soát chính sách quản trị của Công ty; 

 

Yêu Cầu Công Việc

 • Đại học các ngành hành chính, luật, kinh tế, kỹ thuật.
 • Ưu tiên nam, thông thạo tiếng Nhật.
 • Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: giỏi
 • Giao tiếp ứng xử: xuất sắc 
 • 03 năm trong lĩnh vực tương đương.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.