Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Theo dõi, giám sát thực hiện hợp đồng/cung ứng dự án và công tác giao khoán nội bộ

 • Phối hợp theo phân công của TBP để cùng với BĐH cập nhật xây dựng KHCU phù hợp với thực tế theo điều kiện Hợp đồng/Thư trúng thầu của khách hàng;
 • Tham dự đàm phán hợp đồng theo phân công của TBP với NCC/TP dưới sự chủ trì của TBP. Tiếp nhận Hợp đồng với NCC/TP;
 • Theo dõi và quản lý khối lượng, giá trị thực hiện hợp đồng. Theo dõi tạm ứng, thanh toán, quản lý phát sinh (nếu có) và thanh lý hợp đồng của NCC/TP bên ngoài cũng như Hợp đồng giao khoán nội bộ;
 • Theo dõi tiến độ thực hiện của NCC/TP, so sánh với báo cáo tiến độ định kỳ của BĐH để đánh giá khả năng đáp ứng KHCU. Chuẩn bị các phương án dự phòng bổ sung/thay thế trong trường hợp NCC/TP không đáp ứng được yêu cầu;
 • Phối hợp với BĐH cập nhật/điều chỉnh KHCU theo thực tế và có phương án điều chỉnh phù hợp trong việc thuê mua NCC/TP;
 • Tham gia cung ứng hiện trường theo phân công của TBP cho các dự án (khi được huy động) để tăng cường đốc thúc NCC/TP đảm bảo KHCU kịp thời;
 • Theo dõi, xử lý kịp thời và báo cáo về năng lực thực hiện và khả năng đáp ứng KHCU của NCC/TP tại hiện trường;
 • Tổ chức đánh giá hiệu quả thực hiện Hợp đồng và năng lực NCC/TP sau khi thực hiện Hợp đồng;
 • Quản lý, sắp xếp và phối hợp lưu trữ hồ sơ, tài liệu các dự án được giao nhiệm vụ cũng như các tài liệu chung của Phòng

​2. Phát triển chuỗi cung ứng và mua hàng

 • Tìm kiếm, tạo dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác liên quan đến các hoạt động cung ứng của Phòng;
 • Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các các bộ phận liên quan;
 • Phân tích đầu vào (giá, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng, chất lượng, độ tin cậy của đối tác…);
 • Thực hiện mua hàng (thương lượng, xác nhận mua hàng, ký kết hợp đồng, nhận hàng, kiểm tra hàng, giải quyết phát sinh).

3. Tham gia xây dựng định mức nội bộ cho các sản phẩm, dịch vụ của Công ty

4. Khai thác vận chuyển

 • Tiếp nhận các yêu cầu vận chuyển, điều tra, khảo sát tuyến đường vận chuyển;
 • Lựa chọn phương án và đối tác vận chuyển phù hợp;
 • Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành công tác vận chuyển.

Job Requirement

 • Đại học các ngành xây dựng công trình, kinh tế xây dựng;
 • Hiểu và nắm rõ hệ thống sản phẩm dịch vụ của Công ty;
 • Có kiến thức về các loại máy móc thiết bị, nguyên vật liệu đầu vào của Công ty;
 • Nắm rõ các loại hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng;
 • Thông thạo công tác bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế.
 • Thành thạo Tiếng Anh
 • Yêu cầu: giới tính Nam

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: [ Hà Nội Hải Phòng] Kỹ sư chất lượng, Kỹ sư chất lượng, QA, QC, Kỹ sư quản lý chất lượng
 • Number of positions: 4
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kế toán tổng hợp, General Accountant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] - Chuyên viên Kinh tế đấu thầu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: FECON RAITO - Kỹ sư thiết bị
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Địa Kỹ thuật
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.