Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý hợp đồng (65%)

 • Soạn thảo các loại hợp đồng (tiếng Anh và tiếng Việt);
 • Tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng;
 • Tham gia thẩm định, đánh giá hiệu quả kinh tế và pháp lý nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty;
 • Tham gia thẩm định, rà soát các phát sinh hợp đồng với khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Tham gia giải quyết các tranh chấp/khiếu nại hợp đồng.

2. Hỗ trợ công tác đấu thầu (20%)

 • Trực tiếp tham gia lập Hồ sơ năng lực, dự toán của Hồ sơ dự thầu được giao;
 • Xử lý các thông tin hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu được giao;
 • Lập phân công nhiệm vụ cho các bộ phận khác tham gia phối hợp đấu thầu;
 • Tổng hợp hồ sơ dự thầu/hồ sơ chào thầu, báo cáo quản lý trực tiếp.

3. Hỗ trợ công tác bán hàng (5%)

 • Thực hiện chăm sóc khách hàng định kỳ;
 • Hỗ trợ tìm kiếm, phát triển khách hàng cho Công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (báo cáo, cải tiến quy trinh biểu mẫu...)

Job Requirement

 • Đại học các ngành xây dựng công trình, kinh tế xây dựng, QTKD; ưu tiên ngành Kinh tế giao thông
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm QLHĐ, có thể soạn thảo hợp đồng cả Tiếng Anh và tiếng Việt

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Gấp] Kỹ Sư Khối Lượng - Dự Toán Đấu Thầu, Dự toán, Kiểm soát khối lượng, QS
 • Number of positions: 4
 • Posted: 16/04/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: Kỹ sư quản lý chất lượng, QC/QA đi làm luôn
 • Number of positions: 2
 • Posted: 10/04/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh
 • Required skills: Kỹ sư hiện trường, Kỹ sư hiện trường MEP, Giám sát thi công MEP, Giám sát hiện trường, Cán bộ kỹ thuật MEP
 • Number of positions: 3
 • Posted: 05/04/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh
 • Required skills: Kỹ sư khối lượng, Chief Surveyor, Kỹ sư bóc tách khối lượng, Quantity Surveyor, QS Engineer, Trợ lý kỹ sư khối lượng, Assistant Quantity Surveyor, Kỹ sư khối lượng MEP
 • Number of positions: 3
 • Posted: 05/04/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: QC, Kỹ sư chất lượng, Hồ sơ chất lượng, Hồ sơ thanh quyết toán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên R&D, R D Staff, Trợ lý nghiên cứu và phát triển, Research and Development Assistant, Reasearch Assistant, Development Assistant, R & D Specialist, Research and Development Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển, R & D Executive, R & D Officer, Research and Development Executive, Research and Development Officer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/04/2024
 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Ha Tinh
 • Required skills: Cán bộ An toàn lao động, Cán bộ An toàn hiện trường, [HSE] Cán bộ An toàn hiện trường
 • Number of positions: 3
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Mỹ Đức - Hà Nội] Kỹ sư khối lượng - QS
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Phos g, [FECON RAITO] Phó Giám đốc Thi công
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/03/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: [HN - HCM] Giám Đốc Dự Án, PM, PMP, Project manager, Kỹ sư xây dựng, Quản lý dự án, Construction manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/03/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh
 • Required skills: Kỹ sư hiện trường, Kỹ sư xây dựng, SE
 • Number of positions: 10
 • Posted: 19/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.