Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện công tác hạch toán, tổng hợp và kiểm tra số liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tập hợp biến động các khoản chi phí để đề xuất hướng xử lý về mặt quản lý

- Lập các báo cáo (tháng/quý/năm): báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, báo cáo tổng hợp, hợp nhất theo yêu cầu công ty và tập đoàn

- Thực hiện các nghiệp vụ về quản lý thuế: kê khai thuế, quyết toán thuế...

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học các ngành tài chính - kế toán

- Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán

- Tiếng Anh đọc hiểu chuyên ngành, giao tiếp cơ bản

- Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kế toán

- Có hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh của công ty, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại công ty cùng ngành

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư thiết bị
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám đốc tài chính, Finance Director, Chief Finance Officer, CFO
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Hà Nội] CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ, kiểm soát tài chính, kiểm soát rủi ro, kiểm soát tuân thủ, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, audit
 • Number of positions: 2
 • Posted: 22/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Phó phòng Cung ứng, [FECON RAITO] Phó phòng Cung ứng, [FECON RAITO] Phó phòng Cung ứng, [FECON RAITO] Phó phòng Cung ứng, [FECON RAITO] Phó phòng Cung ứng, [FECON RAITO] Phó phòng Cung ứng, [FECON RAITO] Phó phòng Cung ứng, [FECON RAITO] Phó phòng Cung ứng, [FECON RAITO] Phó phòng Cung ứng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.