Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description


1.  Xây dựng, quản lý và kiểm soát công tác mua sắm vật tư, thiết bị, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ thầu phụ (thầu phụ, nhân công) cho các Dự án

-    Quản lý, kiểm soát việc tìm kiếm, đánh giá, phát triển mạng lưới nhà cung cấp, mạng lưới dịch vụ vận chuyển, dịch vụ thầu phụ (thầu phụ, nhân công);

-    Quản lý tổ chức mời thầu, mời chào giá cạnh tranh, thu thập đơn giá cơ sở nguyên vật liệu, đánh giá, đề xuất lựa chọn TP/NCC phục vụ đấu thầu và triển khai Dự án;

-    Quản lý việc thực hiện hoạt động thuê mua vật tư, thiết bị, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ thầu phụ (thầu phụ, nhân công) cho các Dự án;

-    Quản lý đáp ứng kế hoạch cung ứng cho các Dự án, tổ chức cung ứng hiện trường;


-    Tham mưu Ban Lãnh đạo,tư vấn BĐH dự án phương án tổ chức thuê mua, cung ứng, vận chuyển, thanh lý vật tư dự án v.v… đảm bảo tối ưu chi phí, hiệu quả lợi nhuận dự án.

2. Quản lý hợp đồng

-  Quản lý hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ thầu phụ, nhân công (bao gồm tìm kiếm, đánh giá, đề xuất chọn lựa và ký kết hợp đồng, quản lý thực hiện hợp đồng);

-   Quản lý giám sát việc thực hiện hợp đồng của TP/NCC bao gồm khối lượng/giá trị thực hiện, tạm ứng, phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện Dự án;

-  Quản lý hợp đồng giao khoán nội bộ với các Đội thi công;

-  Quản lý tạm ứng, thanh toán và quyết toán, thanh lý hợp đồng;

-  Theo dõi công nợ nhà cung cấp/ thầu phụ;

3. Quản lý chi phí; Xây dựng Định mức, đơn giá giao khoán nội bộ/sản phẩm/dịch vụ.

-   Chủ trì xây dựng Định mức, đơn giá giao khoán nội bộ/sản phẩm/dịch vụ;

-   Quản lý chi phí mua sắm vật tư, thiết bị,dịch vụ vận chuyển, dịch vụ thầu phụ (thầu phụ, nhân công); 

-   Quản lý chi phí giao khoán nội bộ;


-   Kiểm soát chi phí các dự án đảm bảo theo kế hoạchchi phí được duyệt và hiệu quả lợi nhuận cuối cùng khi kết thúc đóng dự án;

4. Tham mưu cho Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến đầu tư, quản lý, sử dụng vật tư hiệu quả

-   Tìm hiểu và đề xuất với Ban giám đốc về việc sử dụng các loại vật tư thay thế, công nghệ vật liệu mới nhằm đảm bảo tính khác biệt và hiệu quả cạnh tranh;

-   Phối hợp với các bộ phận liên quan trong Công ty và Công ty mẹ để thuê/ mua vật tư  phục vụ thi công công trình/dự án;

-   Đề xuất thanh lý với các vật tư dư thừa hỏng hóc hoặc hoạt động không hiệu quả.Job Requirement

-      Đại học các ngành xây dựng công trình,kinh tế xây dựng;

-      Hiểu và nắm rõ hệ thống sản phẩm dịch vụ củaCông ty;

-      Có kiến thức về các loại máy móc thiết bị, nguyên vật liệu đầu vào của Công ty;

-      Nắm rõ các loại hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng;

-      Thông thạo công tác bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế

-      Thành thạo Tiếng Anh giao tiếp/văn bản

-      Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư thiết bị
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kế toán tổng hợp, General Accountant, [FECON RAITO] KẾ TOÁN TỔNG HỢP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.