Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Điều hành tổng thể phòng KT Đấu thầu 

2. Quản lý hoạt động đấu thầu 

- Đầu mối tiếp nhận, xử lý các thông tin hồ sơ thầu từ Ban lãnh đạo và các bên liên quan 

- Chủ trì nghiên cứu Hồ sơ mời thầu, đề xuất kế hoạch thực hiện hồ sơ, hỗ trợ đấu thầu

- Chủ trì phân chia công việc thực hiện cho từng nhân viên để phối hợp với các bộ phận thực hiện công tác đấu thầu 

- Lập phương án giá, Phương án kinh doanh, Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về tính chính xác của Phương án này

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng hồ sơ dự thầu và báo cáo Ban lãnh đạo quyết định nội dung hồ sơ dự thầu 

- Tham gia đàm phán, bảo vệ trước đối tác 

3. Quản lý việc thực hiện hợp đồng 

- Hướng dẫn soạn thảo/ Kiểm tra nội dung các bản hợp đồng bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt 

- Tham gia thương lượng, đàm phán hợp đồng 

- Giao kế hoạch cho nhân viên đôn đốc công nợ khách hàng 

- Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thanh/quyết toán 

- Tham gia giải quyết thắc mắc, tranh chấp, khiếu nại của khách hàng 

4. Phát triển kinh doanh 

5. Xây dựng, trình duyệt và quản lý kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty - 

6. Thưc hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo

 

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học các ngành xây dựng công trình, kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh 

- Hiểu và nắm rõ hệ thống sản phẩm dịch vụ của Công ty 

- Hiểu rõ về pháp lý và các loại hợp đồng liên quan 

- Hiểu biết về công tác đấu thầu, bán hàng dự án 

- Thành thạo tiếng Anh nghe nói, đọc, viết 

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 

 

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư Quản lý chất lượng, Kỹ sư Quản lý khối lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư Quản lý chất lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó phòng Quản lý thiết bị
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: HR, Tuyển dụng, tuyển dụng & đào tạo, Talent acquisition
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: QS, Kiểm soát khối lượng, [Hà Nội] Kỹ sư khối lượng/ QS, Kỹ sư khối lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Shopdrawing, kỹ thuật, kết cấu, xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Hà Nội] CHỈ HUY TRƯỞNG - Site Manager MEP/ Thô/hoàn Thiện, chỉ huy trưởng, Site Manager, MEP, Thô, Hoàn thiện, Quản lý dự án
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý hợp đồng, contract management, Pháp lý hợp đồng, Hợp đồng xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phòng Quản lý chi phí, [FECON-RAITO] - Chuyên viên Phòng Quản lý chi phí, quản lý chi phí, xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trợ lý Ban Giám đốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn, [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn có thể giao tiếp Tiếng Anh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.