Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Điều hành tổng thể P.KTĐT

 • Đề xuất KPIs/OGSM, lập kế hoạch hành động, phân bổ KPIs/OGSM cho nhân viên;
 • Tổ chức hoạt động, kiểm soát thông tin kịp thời, phối hợp hiệu quả với các phòng ban;
 • Lập kế hoạch nhân sự, tham gia tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự của phòng đáp ứng mục tiêu và cầu công việc của Công ty.

2. Quản lý hoạt động đấu thầu, chào giá

 • Đầu mối tiếp nhận thông tin hồ sơ thầu, yêu cầu chào giá, phân chia công việc, xử lý các thông tin hồ sơ thầu từ Ban Lãnh đạo và các bên liên quan;
 • Chủ trì nghiên cứu hồ sơ mời thầu, chào giá, đề xuất kế hoạch thực hiện;
 • Chủ trì phân chia công việc thực hiện cho từng nhân viên trong bộ phận để phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công tác đấu thầu, chào giá;
 • Chủ trì lập Phương án giá, Phương án kinh doanh. Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo về tính chính xác của các Phương án này;
 • Kiểm tra, đánh giá chất lượng hồ sơ dự thầu và báo cáo Ban Lãnh đạo quyết định nội dung hồ sơ dự thầu;
 • Tham gia đàm phán, bảo vệ trước đối tác;
 • Đề xuất các điều chỉnh hồ sơ dự thầu khi cần thiết;
 • Quản lý hồ sơ dữ liệu chuẩn phục vụ hoạt động đấu thầu của Công ty (Hồ sơ pháp lý chung, hồ sơ tài chính, hồ sơ kinh nghiệm, hồ sơ năng lực nhân sự, máy móc thiết bị…);
 • Thực hiện các báo cáo quản trị đánh giá công tác đấu thầu.

3. Quản lý việc thực hiện hợp đồng

 • Chủ trì soạn thảo/Kiểm tra nội dung các loại hợp đồng bằng tiếng Anh và tiếng Việt;
 • Tham gia thương lượng, đàm phán hợp đồng;
 • Thẩm định, rà soát các phát sinh hợp đồng với khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Đôn đốc các Ban điều hành dự án và các bộ phận liên quan trong việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ, quyết toán, thanh lý hợp đồng;
 • Tham gia giải quyết thắc mắc khách hàng, tranh chấp, khiếu nại hợp đồng;
 • Tham gia lập báo cáo tổng kết, đánh giá dự án hoàn thành;

4. Phát triển kinh doanh

 •  Tìm kiếm, xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng, duy trì quan hệ với khách hàng cũ
 • Phối hợp với phòng Kỹ thuật, phòng QLDA, chủ trì công tác Marketing, tiếp xúc khách hàng

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành xây dựng công trình, kinh tế xây dựng
 • Thành thạo Tiếng Anh
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 
 • Hiểu rõ về pháp lý và các loại hợp đồng liên quan
 • Hiểu biết về công tác đấu thầu, bán hàng dự án

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Gấp] Kỹ Sư Khối Lượng - Dự Toán Đấu Thầu, Dự toán, Kiểm soát khối lượng, QS
 • Number of positions: 4
 • Posted: 16/04/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: Kỹ sư quản lý chất lượng, QC/QA đi làm luôn
 • Number of positions: 2
 • Posted: 10/04/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh
 • Required skills: Kỹ sư hiện trường, Kỹ sư hiện trường MEP, Giám sát thi công MEP, Giám sát hiện trường, Cán bộ kỹ thuật MEP
 • Number of positions: 3
 • Posted: 05/04/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh
 • Required skills: Kỹ sư khối lượng, Chief Surveyor, Kỹ sư bóc tách khối lượng, Quantity Surveyor, QS Engineer, Trợ lý kỹ sư khối lượng, Assistant Quantity Surveyor, Kỹ sư khối lượng MEP
 • Number of positions: 3
 • Posted: 05/04/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: QC, Kỹ sư chất lượng, Hồ sơ chất lượng, Hồ sơ thanh quyết toán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên R&D, R D Staff, Trợ lý nghiên cứu và phát triển, Research and Development Assistant, Reasearch Assistant, Development Assistant, R & D Specialist, Research and Development Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển, R & D Executive, R & D Officer, Research and Development Executive, Research and Development Officer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/04/2024
 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Ha Tinh
 • Required skills: Cán bộ An toàn lao động, Cán bộ An toàn hiện trường, [HSE] Cán bộ An toàn hiện trường
 • Number of positions: 3
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Mỹ Đức - Hà Nội] Kỹ sư khối lượng - QS
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Phos g, [FECON RAITO] Phó Giám đốc Thi công
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/03/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: [HN - HCM] Giám Đốc Dự Án, PM, PMP, Project manager, Kỹ sư xây dựng, Quản lý dự án, Construction manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/03/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh
 • Required skills: Kỹ sư hiện trường, Kỹ sư xây dựng, SE
 • Number of positions: 10
 • Posted: 19/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.