Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG: 
- Theo dõi thực hiện hợp đồng ký kết với Khách hàng, đảm bảo bám sát kế hoạch, kiểm soát khối lượng, giá trị thực hiện và kiểm soát những phát sinh so với hợp đồng;
- Theo dõi thực hiện hợp đồng với NCC/TP đảm bảo bám sát kế hoạch thi công; đối chiếu với khối lượng, tiến độ tại hợp đồng bán hàng để cảnh báo các phát sinh, chênh lệch khối lượng, chi phí/tiến độ thực hiện dự án;
- Lập biểu đồ và Kiểm soát dòng tiền thu chi của dự án, Cảnh báo và đề xuất các giải pháp khi dòng tiền của dự án không đảm bảo theo kế hoạch;
- Trả lời/phản hồi kịp thời, đầy đủ các thư/email/văn bản của các bên liên quan, tránh tranh chấp/khiếu nại với Công ty;
- Tham gia giải quyết các phát sinh, tranh chấp/khiếu nại hợp đồng (nếu có);
- Hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ; quyết toán, thanh lý hợp đồng với khách hàng;   
- Phân loại, lưu trữ hợp đồng, hồ sơ quản lý hợp đồng và bàn giao về Ban chủ quản sau khi kết thúc dự án theo quy định.
2. THAM GIA VÀO CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG
3. GIẢI QUYẾT CÁC PHÁT SINH VÀ THEO CHỈ ĐẠO CỦA CẤP TRÊN

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về xây dựng, luật
- Hiểu sâu các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng.
- Có kinh nghiệm Quản lý hợp đồng dự án đầu tư công, nắm chắc pháp lý liên quan.
- 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên tiếng Anh tốt.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư Quản lý chất lượng, Kỹ sư Quản lý khối lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư Quản lý chất lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó phòng Quản lý thiết bị
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: HR, Tuyển dụng, tuyển dụng & đào tạo, Talent acquisition
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: QS, Kiểm soát khối lượng, [Hà Nội] Kỹ sư khối lượng/ QS, Kỹ sư khối lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Shopdrawing, kỹ thuật, kết cấu, xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Hà Nội] CHỈ HUY TRƯỞNG - Site Manager MEP/ Thô/hoàn Thiện, chỉ huy trưởng, Site Manager, MEP, Thô, Hoàn thiện, Quản lý dự án
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] - TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ ĐẤU THẦU
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phòng Quản lý chi phí, [FECON-RAITO] - Chuyên viên Phòng Quản lý chi phí, quản lý chi phí, xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trợ lý Ban Giám đốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn, [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn có thể giao tiếp Tiếng Anh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.