Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông đối ngoại  phát triển thương hiệu FECON trên thị trường nói riêng và xây dựng hình ảnh FECON trong cộng đồng, xã hội nói chung theo từng giai đoạn, theo chiến lược phát triển của công ty
- Duy trì, phát triển các kênh truyền thông đối ngoại bao gồm các kênh truyền thông chủ động của Công ty (website, Fanpage, Email, …), quan hệ báo chí, tổ chức sự kiện, giải thưởng trong nước và quốc tế;…
- Tham gia xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý rủi ro, khủng hoảng truyền thông;
- Tham gia xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai các chương trình, chiến dịch truyền thông nội bộ của công ty;
- Quản lý các kênh truyền thông nội bộ theo phân công của quản lý bộ phận;
- Tham gia tổ chức các dịp kỷ niệm, sự kiện lớn ở quy mô cấp tập đoàn hàng năm dưới sự phân công và giám sát của quản lý bộ phận
Thực hiện công việc theo phân công của quản lý.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Báo chí, Marketing, Truyền thông, Đối ngoại.
- Hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp.
- Tính kỷ luật, tôn trọng deadline.
- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Tiếng anh tốt
- Ưu tiên Nam

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.