Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Quản lý công tác thi công hiện trường đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và chi phí thực hiện dự án 
- Quản lý tổng thể công việc thi công tại hiện trường
- Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường  
- Quản lý chất lượng
- Quản lý an toàn
- Quản lý rủi ro
- Quản lý chi phí
- Quản lý nhân sự dự án
- Quản lý truyền thông
Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

01 SM MEP (Phần cơ)
01 SM hoàn thiện
01 SM phần thô

- Đại học ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp
- Có kinh nghiệm vị trí Chỉ huy trưởng dự án xây dựng dân dụng (Dự án cấp I)
- Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công công trình dân dụng hạng I
- 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên có tiếng Anh tốt.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư Quản lý chất lượng, Kỹ sư Quản lý khối lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư Quản lý chất lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó phòng Quản lý thiết bị
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: HR, Tuyển dụng, tuyển dụng & đào tạo, Talent acquisition
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: QS, Kiểm soát khối lượng, [Hà Nội] Kỹ sư khối lượng/ QS, Kỹ sư khối lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Shopdrawing, kỹ thuật, kết cấu, xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý hợp đồng, contract management, Pháp lý hợp đồng, Hợp đồng xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] - TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ ĐẤU THẦU
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phòng Quản lý chi phí, [FECON-RAITO] - Chuyên viên Phòng Quản lý chi phí, quản lý chi phí, xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn, [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn có thể giao tiếp Tiếng Anh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.