Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description


- Kiểm soát, kiểm toán hoạt động kinh tế, tài chính của toàn hệ thống, thực hiện quản trị rủi ro;

- Thực hiện đánh giá nội bộ theo kế hoạch và/hoặc các chuyên đề về hiệu quả tài chính (Chi chí, hiệu quả, dự án đầu tư, dự án thi công, mua sắm, hợp đồng, định mức kinh tế, …) các Phòng/Ban trong công ty Mẹ;

- Kiểm toán tính tuân thủ và hiệu quả của công tác đại diện vốn, đánh giá nội bộ công ty thành viên (tổ chức, tài chính, quản trị điều hành...)

- Phối hợp xây dựng hệ thống quản trị văn bản quản trị liên quan đến hoạt động kinh tế/ tài chính trong hoạt động hằng ngày của công ty

- Phối hợp với các phòng ban khác trong việc xây dựng, giám sát các hoạt động vận hành khác

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Job Requirement


- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, tài chính;

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm kiểm soát/ kiểm toán nội bộ tại Công ty, Tập đoàn lớn; hoặc các đơn vị kiểm toán uy tín;

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm hoặc hiểu biết trong lĩnh vực xây dựng.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kế toán tổng hợp, General Accountant, [FECON RAITO] KẾ TOÁN TỔNG HỢP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám đốc tài chính, Finance Director, Chief Finance Officer, CFO
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.