Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng phương pháp tính toán, tính toán, kiểm soát khối lượng thi công, khối lượng thanh quyết toán của dự án;
 • Lập hồ sơ nghiệm thu và làm việc với các bên liên quan trong công tác thanh quyết toán với khách hàng tại dự án;
 • Kiểm tra, kiểm soát khối lượng nghiệm thu theo từng giai đoạn và quyết toán với các TP/NCC tại dự án;
 • Kiểm tra, kiểm soát và tính toán khối lượng phát sinh tại dự án, phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác lập và trình duyệt hồ sơ phát sinh;
 • Phối hợp với các bộ phận QC, Kỹ thuật trong công tác kiểm tra, kiểm soát hồ sơ chất lượng, hồ sơ pháp lý và hoàn công dự án;
 • Tổng hợp, báo cáo lũy kế giá trị thanh toán và khối lượng vật tư đã nhập về công trường của các nhà thầu và nhà cung cấp vật tư;
 • Nhập dữ liệu dự án lên các phần mềm theo quy định;
 • Tham gia cùng với bộ phận phục vụ đấu thầu và mua sắm đánh giá thầu và kiến nghị lựa chọn nhà thầu
 • Phối hợp tham gia công tác đấu thầu

Job Requirement

- Chuyên ngành Kinh tế xây dựng, xây dựng trong các trường Đại học Xây dựng, GTVT...

- Có kinh nghiệm bóc tác, kiểm soát khối lượng, .... các dự án dân dụng nhà cao tầng

- Có thể sử dụng tiếng Anh

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tham gia tại các dự án vốn ngân sách.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư Quản lý chất lượng, Kỹ sư Quản lý khối lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư Quản lý chất lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó phòng Quản lý thiết bị
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: HR, Tuyển dụng, tuyển dụng & đào tạo, Talent acquisition
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Shopdrawing, kỹ thuật, kết cấu, xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Hà Nội] CHỈ HUY TRƯỞNG - Site Manager MEP/ Thô/hoàn Thiện, chỉ huy trưởng, Site Manager, MEP, Thô, Hoàn thiện, Quản lý dự án
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý hợp đồng, contract management, Pháp lý hợp đồng, Hợp đồng xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] - TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ ĐẤU THẦU
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phòng Quản lý chi phí, [FECON-RAITO] - Chuyên viên Phòng Quản lý chi phí, quản lý chi phí, xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn, [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn có thể giao tiếp Tiếng Anh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.