Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Quản lý hoạt động tài chính doanh nghiệp:

+ Tham gia xây dựng kế hoạch huy động vốn; trực tiếp phụ trách xây dựng (các) phương án và thực hiện huy động vốn cho hoạt động đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt (gồm cả kế hoạch điều chỉnh – nếu có);

+ Trực tiếp phụ trách công tác xây dựng kế hoạch tài chính (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) gồm: kế hoạch đầu tư (vào doanh nghiệp khác, mua sắm TSCĐ), kế hoạch thoái vốn, thanh lý TSCĐ cho công ty mẹ; tổng hợp kế hoạch của toàn hệ thống để trình Lãnh đạo Công ty.

+ Trực tiếp phụ trách công tác phân tích, đánh giá và dự báo tình hình tài chính của Công ty mẹ, Tập đoàn và tình hình sử dụng ngân sách của các phòng ban Công ty mẹ.

+ Tham gia tìm kiếm, phát triển mạng lưới đối tác tài chính cho công ty.

+ Tham gia quản lý, theo dõi về cơ cấu vốn, cơ cấu đầu tư, cơ cấu tài sản.

- Quản lý truyền thông quan hệ nhà đầu tư và phát triển thị trường vốn.

Job Requirement

- Đại học hoặc tương đương chuyên ngành Kinh tế - Kế toán - Tài chính - Ngân hàng;

- 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - kế toán; 3 năm kinh nghiệm quản lý

- Có chứng chỉ CPA, ACCA, CFA là một lợi thế;

- Thông thạo tin học văn phòng;

- Có tiếng Anh là lợi thế;

- Hiểu biết về về thị trường chứng khoán, quản lý dự án xây dựng, tài chính, đầu tư, luật (khuyến khích)….

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Hà Nội] CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ, kiểm soát tài chính, kiểm soát rủi ro, kiểm soát tuân thủ, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, audit
 • Number of positions: 2
 • Posted: 22/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.