Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Quản lý kỹ thuật thi công tại dự án, kiểm tra và giám sát biện pháp thi công, ứng dụng công nghệ, cải tiến công nghệ để đáp ứng các yêu cầu thay đổi của thị trường và tạo được sự khác biệt trong chất lượng phục vụ nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty cũng như khách hàng;

 • Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án, kiểm tra và kiểm soát hồ sơ Shop drawing do thầu phụ lập và trình Tư vấn, chủ đầu tư chấp thuận;
 • Phối hợp với Ban kỹ thuật và các đơn vị thầu phụ lập biện pháp thi công của dự án, giám sát thực hiện theo biện pháp thi công được duyệt và đề xuất những điều chỉnh (Nếu cần) trong quá trình thực hiện dự án;
 • Cải tiến biện pháp thi công để đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án;
 • Làm việc với các đơn vị liên quan (Ban QLDA, TVGS, Ban Kỹ thuật) để hoàn thiện bộ hồ sơ, giấy tờ, thủ tục cho việc triển khai dự án;
 • Làm việc với Ban QLDA, các đơn vị thi công các điều kiện phục vụ cho công tác thi công (điện, vận thăng, kho bãi, vệ sinh, bảo vệ,..);
 • Lập bảng tiến độ thi công và bố trí nhân lực lắp đặt để triển khai dự án;
 • Giám sát kỹ thuật thi công tại công trình (Chất lượng, tiến độ, ATLĐ, vệ sinh,...);
 • Phối hợp với Ban Kỹ thuật xử lý các vấn đề kỹ thuật ở hiện trường;
 • Phối hợp với BĐH dự án, Ban Cung ứng để điều vận lập và kế hoạch giao nhận vật tư hàng hoá phục vụ cho dự án;
 • Phối hợp với BĐH dự án hoàn thiện hồ sơ chất lượng, nghiệm thu bàn giao để làm thủ tục thanh toán với chủ đầu tư;
 • Báo cáo công tác thi công dự án (định kỳ hoặc đột xuất) về chất lượng, tiến độ;
 • Nghiên cứu tìm hiểu công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, thi công.
 • Phối hợp với các bên liên quan tham gia vào công tác đấu thầu.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các khối ngành Xây dựng, Mỏ, Kiến trúc…;
 • 3-4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của Công ty;
 • Nắm rõ Luật Đấu thầu tại Việt Nam, các thông tư, nghị định, quyết định, các loại văn bản giấy tờ khác được quy định bởi Nhà nước về công tác đấu thầu

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư Quản lý chất lượng, Kỹ sư Quản lý khối lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư Quản lý chất lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó phòng Quản lý thiết bị
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: HR, Tuyển dụng, tuyển dụng & đào tạo, Talent acquisition
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: QS, Kiểm soát khối lượng, [Hà Nội] Kỹ sư khối lượng/ QS, Kỹ sư khối lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Hà Nội] CHỈ HUY TRƯỞNG - Site Manager MEP/ Thô/hoàn Thiện, chỉ huy trưởng, Site Manager, MEP, Thô, Hoàn thiện, Quản lý dự án
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý hợp đồng, contract management, Pháp lý hợp đồng, Hợp đồng xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] - TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ ĐẤU THẦU
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phòng Quản lý chi phí, [FECON-RAITO] - Chuyên viên Phòng Quản lý chi phí, quản lý chi phí, xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn, [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn có thể giao tiếp Tiếng Anh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.