Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Lập kế hoạch nhân sự và quản lý định biên nhân sự .

- Xây dựng nguồn tuyển dụng: Đánh giá các nguồn tuyển dụng, sử dụng các nguồn tuyển dụng hiệu quả vào công tác tuyển dụng.

- Tuyển dụng theo kế hoạch và theo phát sinh thực tế.

- Lập kế hoạch và thực hiện phát triển thương hiệu tuyển dụng.

- Giám sát thực hiện công tác lương thưởng, phúc lợi.

- Tham gia vào công tác đào tạo của công ty.

- Thực hiện các công tác về nhân sự khác.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan

- Có 5-7 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đã có kinh nghiệm quản lý đội nhóm trong lĩnh vực nhân sự.

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, khéo léo

- Làm việc tại Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.