Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý và phát triển tổ chức phòng QL dự án

 • Xây dựng hệ thống mục tiêu, kế hoạch hành động cho đơn vị phụ trách để đảm bảo mục tiêu chung của hệ thống về chất lượng/tiến độ/chi phí/ATLĐ
 • Thiết lập, triển khai và kiểm soát thực hiện cơ chế phân quyền, giao khoán
 • Thiết lập các quy trình đánh giá hiệu quả thực hiện dự án nhằm đảm bảo mục tiêu.
 • Phát triển năng lực cốt lõi về thực hiện dự án và đề xuất cải tiến các mô hình QLDA cho Công ty
 • Tổ chức và triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ Quản lý thi công nói chung và về hạ tầng nói riêng.
 • Tham gia công tác đào tạo phát triển nguồn lực kỹ thuật, quản lý dự án, đội thi công, thiết bị, mạng lưới nhà cung cấp… của Công ty.
 • Đánh giá nhân sự định kỳ, đột xuất theo quy định của Công ty

2. Thực hiện quản lý dự án đối với các dự án được phân công

 • Quản lý tổng thể tại dự án; Quản lý tiến độ; Quản lý chất lượng; Quản lý an toàn; Quản lý rủi ro; Quản lý chi phí; Quản lý nhân sự;
 • Điều phối nguồn nhân lực để thực hiện dự án, giám sát các vị trí để đảm bảo cho tiến độ công việc.
 • Chịu trách nhiệm về thời gian hoàn thành dự án theo kế hoạch/
 • Đại diện Công ty làm việc với các bên liên quan tại dự án (TVGS, Chủ đầu tư, đơn vị thi công, thầu phụ).
 • Đánh giá dự án kết thúc, phân tích các chỉ tiêu đã được được và không đạt được

3. Phát triển kinh doanh

 • Tìm kiếm khách hàng, xây dựng, phát triển các mối quan hệ với khách hàng
 • Phối hợp Phòng Kế hoạch và phòng phát triển dự án thực hiện công tác bán hàng,
 • Điều phối và quản lý công tác làm hồ sơ thầu của Ban.

4. Phối hợp thực hiện công tác đấu thầu

 • Tiếp nhận thông tin và phân bổ nguồn lực thực hiện công tác chuẩn bị hồ sơ đấu thầu hoặc làm rõ các yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, chất lượng.
 • Phối hợp lập hồ sơ kỹ thuật thi công: biện pháp thi công và quy trình quản lý chất lượng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành xây dựng công trình, địa kỹ thuật
 • Giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh
 • Đọc hiểu và nắm rõ hệ thống sản phẩm dịch vụ của công ty
 • Có kiến thức về quản lý
 • Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch, thuyết phục, tạo ảnh hưởng
 • Có khả năng nghiên cứu kiến thức, công nghệ mới, kiểm soát hồ sơm quản lý công việc, nhân sự
 • 05 năm làm chuyên môn trong lĩnh vực tương đương
 • 02 năm quản lý ở vị trí tương đương
 • Cần đức tính trung thực, cẩn trọng, quyết đoán
 • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh, chính xác, mẫn cán
 • Có khả năng tổng quát các vấn đề kỹ thuật

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [RAITO-FECON] Trưởng phòng Thiết bị, rfi, trưởng phòng, thiết bị
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: kỹ sư hiện trường, site engineer, geotechnical engineering, raito-fecon, kỹ sư, engineer
 • Number of positions: 3
 • Posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.