Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Phụ trách an toàn lao động, sức khỏe & vệ sinh môi trường tại dự án
 • Công tác an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ
 • Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến chức năng HSE
 • Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

 • Cao đẳng trở lên các ngành kỹ thuật, môi trường, pháp luật, bảo hộ lao động…;    
 • Đọc hiểu và nắm rõ Luật An toàn vệ sinh lao động, Bộ luật Lao động, các văn bản pháp luật, thông tư, nghị định… về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ do các cơ quan có thẩm quyền ban hành;
 • Có kiến thức về an toàn trong thi công trong lĩnh vực xây dựng
 • Có chứng chỉ an toàn lao động 
 • 3-5 năm kinh nghiệm vị trí An toàn lao động 
 • Tiếng anh có thể chat trao đổi công việc với người nước ngoài

Similar Jobs

 • Location: Hai Phong, Ha Tinh
 • Required skills: TRƯỞNG NHÓM AN TOÀN HIỆN TRƯỜNG - HSE MANAGER, HSE manager, Trưởng nhóm an toàn, an toàn hiện trường
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.